Trang Nhà

                                                                  THÔNG BÁO KHẨN – 11/19/2020

* Bắt đầu kể từ ngày Thứ Năm 19 tháng 11 cho đến hết ngày Thứ Bảy 12 tháng 12. Nhà Thờ sẽ không có Thánh Lễ cho giáo dân tham dự. Nếu có sự thay đổi nào chúng tôi sẽ thông báo trên Facebook và Website của Giáo Xứ cũng như gởi email cho một số Hội Đoàn để nhờ thông báo.

 

* Chỉ có một Thánh Lễ Trực Tuyến duy nhất (Livestream) vào lúc 10:30 sáng Chúa Nhật. Sẽ không có giáo dân tham dự, chỉ có vài người được mời tới giúp phụng vụ và Ban Kỹ Thuật.

 

Xin đọc thư đính kèm của Cha Xứ. 

                                   Thơ của Tổng Giáo phận Seattle Xác Tín và Sống Bí Tích Thánh Thể
                                   

 

 Xin cng đoàn xem Bn Tin Hng Ân trong trang mng đ biết thêm chi tiết ngày và gi ca các sinh hat trong tun.