Trang Nhà

GIỜ LỄ TRONG THÁNG 12

Thứ Bảy, ngày 8 tháng 12

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội lúc 11:00AM

Chúa Nhật ngày 9 tháng 12

Ca Đoàn Đức Mẹ Lộ Đức Mừng Lễ Bổn Mạng lúc 10:30AM

Thứ Sáu, ngày 14 tháng 12

6:00 PM: Thánh Lễ Khai Mạc Tĩnh Tâm Mùa Vọng
7:00 PM Nghi Thức Sám Hối Chung Giải Tội Chung

Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12

8:00 a.m: Thánh Lễ (Sau lễ có cà phê/trà/bánh ngọt)
9:30 a.m:  Giảng 1 và Trao đổi
11:00 a.m: Giải lao
11:30 a.m: Giảng
12:15 a.m: Nghỉ – dùng bữa trưa tại Nhà Thờ.
1:00 p.m: Giảng 2 – Trao đổi
2:30 p.m: Giải lao
3:00 p.m: Giảng 3 – Trao đổi
4:30 p.m: Nghỉ chuẩn bị Thánh Lễ chiều
5:00 p.m: THÁNH LỄ KẾT THÚC TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2018 – VỚI PHÉP LÀNH TOÀN XÁ.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin Chúa luôn ở bên con và phù trợ con. Chúa biết con yếu đuối và không có Chúa con không thể làm gì được. Do đó, con chỉ biết phó thác tất cả mọi vui buồn, mọi khó khăn, mọi công việc và mọi người trong bàn tay yêu thương và quan phòng của Chúa.

Con cũng xin hiệp ý với tất cả Anh Chị Em con dâng lên Chúa những tâm tình Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Cha Thánh Cả Giuse và các Thánh đã gìn giữ gia đình chúng con được bình an.

Xin Chúa đoái thương các linh hồn thai nhi, các Linh hồn Tiên Nhân Nội Ngoại, các Linh hồn mới được Chúa gọi về và các linh hồn thân nhân, ân nhân, của Giáo xứ và của từng người chúng con, các linh hồn: Giuse Lê Quốc Hưng, Irene Lê Quốc Quang, 7 Linh hồn Maria – 3 Giuse, 2 Gioan Baotixita – Giacobe – Toma – 3 Dominico – Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thạch – Rosa mới qua đời tại Việt Nam – Phaolo – Anton Maria – Anna Maria – Bonaventura – Phêrô – Maria Madalena – Stephanô Mai Long mới qua đời sớm được hưởng nhan thánh Chúa.