Trang Nhà

Thứ Năm, ngày 12.4.18. Sau Chúa Nhật II Phục Sinh
THỨ Sáu SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Thứ Bảy, ngày 14.04.2018. Sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Chúa Nhật, ngày 27.05.2018 LỄ CHÚA BA NGÔI

Bài trích sách Đệ Nhị Luật (Đnl 4:32 –34, 39-40)

Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng: “Anh (em) cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước anh (em), từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất; cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia: có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe điều giống như vậy chăng? Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh (em) đã nghe, mà vẫn còn sống không? Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điềm thiêng và chinh chiến, đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn táng đởm, như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã làm cho anh em tại Ai-cập, trước mắt anh (em) không?

Vậy hôm nay, anh (em) phải biết và để tâm suy niệm điều này: trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. Anh (em) phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người, mà hôm nay tôi truyền cho anh (em); như vậy anh (em) và con cháu anh (em) sau này sẽ được hạnh phúc, và anh (em) sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), vĩnh viễn ban cho anh (em)”.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca (Tv 103,1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34)

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp.

1. Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

2. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện, Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.

3. Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn. Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở phù trì. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

 

Bài trích Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. (Rm 8,14-17)

Thưa anh em, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!” Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.

Đó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng

Alleluia! Alleluia! Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang đến, xin tôn vinh chúc tụng muôn đời – Alleluia.

TIN MỪNG

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. (Mt 28,16-2)

Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

 

CẦU NGUYỆN

Cầu cho Anh Chị Em ở quê nhà được bình an trong Chúa và Mẹ; Tiểu Đội Đức Bà Phù Hộ : Xin tạ ơn Chúa và Mẹ, Kính hai Thánh Phê-rô và Phao-lô. Xin hai Thánh cầu bầu cho chúng con được ơn trung thành với Chúa và Mẹ.Tạ ơn Chúa 13 năm thành hôn, xin cho GĐ con được bằng an. Xin cầu Thánh Quan Thầy cho được bằng an.
Xin lễ cho các linh hồn Tiên Nhân va GĐ con cảm tạ Chúa và Mẹ. Xin cầu cho 3 LH Vincente, 2 LH Maria, xin cho con đậu quốc tịch. Xin lễ cho LH Maria Madalena giỗ 5 năm. Xin lễ cầu cho LH Augustino và Cecili lễ giỗ. Chúng con xin lễ giỗ cho ba mẹ là LH Phê-rô và Maria. Tạ ơn Chúa và Mẹ, xin 2 Thánh Phê-rô và Phao-lô cầu bầu cho chúng con biết thờ phượng kính mến Chúa. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin cầu cho LH ông bà, cha mẹ, anh em hai bên nội ngoại, các LH mồ côi và thai nhi. Cầu cho LH Gioan Baotixita, LH Phao-lô, LH Phê-rô. Tạ ơn Chúa và Mẹ, xin 2 Thánh Phê-rô và Phao-lô cầu bầu cho GĐ chúng con được vững nhân đức tin. Xin cha cầu nguyện cho bầu thai song sinh dduuojcw bình an. Xin cầu cho LH Giuse, 2 LH Gioan Baotixita, 2 LH Gia-cô-bê, LH Clia, và các LH tong luyện tội. Xin lễ cầu cho LH Đôminicô, giỗ 1 năm. Xin lễ cầu cho LH Giuse và Maria, xin ơn bình an và như ý. Lạy Chúa, Chúa bieest tất cả những ý nguyện của chúng con, nếu đẹp lòng Chúa, xin ban cgo chúng con ơn bình an, xin ban cho chúng con ơn bình an như ý nguyện. Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Xin lễ cầu cho LH Phanxicô, Maria và Vincent. Xin lễ tạ ơn 3 Đấng càu cho các LH tiên nhân, cầu cho các. Tạ ơn Chúa và ĐỨc Mẹ, xin được ơn như ý. Tạ ơn Chúa, Mẹ và Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho GĐ. Xin cha cầu bình an cho gia đình và xin như ý. Xin lễ cầu cho LH Bonaventura Tùng.