Trang Nhà

Thứ Năm, ngày 12.4.18. Sau Chúa Nhật II Phục Sinh
THỨ Sáu SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Thứ Bảy, ngày 14.04.2018. Sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Chúa Nhật, ngày 20.05.2018 LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Bài trích sách Công vụ tông đồ (Cv 2,1-11)

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. 4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.

5 Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. 6 Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. 7 Họ sửng sốt, thán phục và nói: “Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư? 8 Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? 9 Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, 10 có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người từ Rô-ma đến đây; 11 nào là người Do-thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa!”.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca (Tv 103,1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34)

Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

1. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả! Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng! Những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.

2. TNgài lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi. Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này.

3. Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại,công trình Chúa làm Chúa được hân hoan. Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thoả, đối với tôi, niềm vui là chính Chúa.”

 

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô. (1 Cr 12,3b-7.12-13)

Thưa anh em, không ai có thể nói rằng: “Đức Giê-su là Chúa”, nếu người ấy không ở trong Thần Khí. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.

Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.

Đó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng

Alleluia! Alleluia! Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, cho tâm hồn tín hữu được nhuần thấm muôn ơn, và cháy lửa yêu mến Ngài. Alleluia.

TIN MỪNG

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 20,19-23)

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.

 

CẦU NGUYỆN

Xin hiệp ý cầu nguyện cho: Sơ Theresa Trần Thị Hường, Dòng Mến Thánh Giá mới được Chúa gọi về, Phê-rô Nguyễn Ngọc Đường mới qua đời tại Việt Nam, 2 Linh hồn Phê-rô & Maria, Agatha, Đa-minh, Matta, Vincente, Phao-lô, Giu-se, Maria Trạch, Bonaventura, Phê-rô Nguyễn Đình Hảo, Rosa, Gioan Baotixita, Giacôbê, các linh hồn mới qua đời, các Linh hồn Tiên Nhân, mồ côi và các Linh hồn nơi luyện tội.
Xin cho các Anh Chị Em Dự Tòng được ơn Đức Tin và niềm Tin tưởng vào Thiên Chúa.
Cho các bệnh nhân được ơn can đảm và vững niềm tin.
Xin cho Ba Mẹ con Sức Khỏe và Bình An,
Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse.
Tạ Ơn Cha Phanxico Trương Bửu Diệp,
đã ban sự Bình An cho các Gia đình.