Trang Nhà

Thứ Năm, ngày 12.4.18. Sau Chúa Nhật II Phục Sinh
THỨ Sáu SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Thứ Bảy, ngày 14.04.2018. Sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Chúa Nhật, ngày 15.4.2018 Chúa Nhật III Phục Sinh

Bài trích sách Công vụ tông đồ (Cv 3,13-15.17-19)

Hôm ấy, ông Phêrô lên tiếng nói với dân chúng rằng: “Thưa đồng bào Ít-ra-en, Thiên Chúa của các tổ phụ Ap-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, Thiên Chúa của cha ông chúng ta, đã tôn vinh Tôi Trung của người là Đức Giêsu, Đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô, dù quan ấy xét là phải tha. Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính, mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân. Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết: về điều này, chúng tôi xin làm chứng.

Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. Nhưng, như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều Người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là: Đấng Kitô của người phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xóa bỏ tội lỗi cho anh em.”

Đó là lời Chúa.

Đáp ca (Tv 4, 2.4.7.9)

Đ. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,
khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời.
Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,
xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

Hãy biết rằng: Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa.
khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời.

Biết bao kẻ nói rằng: “Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?”,
lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ,
vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa,
ban cho con được sống yên hàn.

 

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ. (1 Ga 2,1-5a)

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, tôi viết cho anh em những điều này, để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha: đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng Công Chính. Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa. Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa: đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của người. Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực hiện nên hoàn hảo.

Đó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng (Mt 4,4b)

Alleluia! Alleluia! Lạy Chúa Giêsu, xin mở trí cho chúng con hiểu lời Kinh Thánh. Và khi chúa phán dạy, xin đốt lòng chúng con cháy lửa nồng nàn. Alleluia.

TIN MỪNG

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 24,35-48)

Khi ấy, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, má đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây? Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và anh trước mặt các ông.

Rồi người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-se, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm. Bây giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: có Lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

Đó là lời Chúa.

 

CẦU NGUYỆN

Xin hiệp ý cầu nguyện cho các Linh hồn: Giuse Anna, Isave, Phê-rô Hồng Khánh, Maria Madalena Hoa, Gioan Baotixita, Giuse Tôma, Maria, Augustino, Monica, Giuse, Đaminh, Anton Sánh, Cha cố Đaminh, Gioa Kim Nguyễn Hữu Thông, Phê-rô Nguyễn Hữu Phương,  các Linh hồn Tiên Nhân, mồ côi và các Linh hồn nơi luyện tội.
Xin cho các Anh Chị Em Dự Tòng được ơn Đức Tin và niềm Tin tưởng vào Thiên Chúa.
Cho các bệnh nhân được ơn can đảm và vững niềm tin.
Cầu nguyện đặc biệt cho các Linh mục sống đúng tinh thần của vị mục tử,
Cho các Chị Em đi Hành Hương được Bình an.
Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse.
Tạ Ơn Cha Phanxico Trương Bửu Diệp,
và sự Bình An cho các Gia đình và cho Mẹ tròn con vuông.