Trang Nhà

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin Chúa luôn ở bên con và phù trợ con. Chúa biết con yếu đuối và không có Chúa con không thể làm gì được. Do đó, con chỉ biết phó thác tất cả mọi vui buồn, mọi khó khăn, mọi công việc và mọi người trong bàn tay yêu thương và quan phòng của Chúa.

Con cũng xin hiệp ý với tất cả Anh Chị Em con dâng lên Chúa những tâm tình Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Cha Thánh Cả Giuse và các Thánh đã gìn giữ gia đình chúng con được bình an.

Xin Chúa đoái thương các linh hồn thai nhi, các Linh hồn Tiên Nhân Nội Ngoại, các Linh hồn mới được Chúa gọi về và các linh hồn thân nhân, ân nhân, của Giáo xứ và của từng người chúng con, các linh hồn: Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thạch, Phê-rô Nguyễn Thảo, Maria Madalena Nguyễn Thị Hoa, Giuse, Giacobe, Maria, Phê-rô Vũ văn Lễ, Matta Vũ Thị Nho, Phê-rô Phạm Quốc Bình, Trần Thị Ngọc Hạnh, Agata Trần Thị Xuân Hoàng, Giuse Hứa Yến Xuân, Maria Trần thị Hoàng Tâm, Trần Anh Kiệt, Lucia, Catarina. Gioan Baotixita, Anna,Teresa, Phanxico Xavie, Phê-rô Nguyễn Mạnh Bảo, Maria Đỗ Thị Hương, Phê-rô Tâm & Anna Hương sớm được hưởng nhan thánh Chúa.