Trang Nhà

GIỜ LỄ TẾT KỶ HỢI 2019

Thứ Hai, ngày 04 tháng 02

Chầu Tạ Ơn & THÁNH LỄ GIAO THỪA, lúc 7:00 PM & 8:00 PM

Thứ Ba, ngày 05 tháng 02: MÙNG MỘT TẾT NGUYÊN ĐÁN

 Thánh Lễ cầu Bình An cho Năm Mới lúc 7:00 PM

& Hái lộc Xuân

Thứ Tư, ngày 06 tháng 02: MÙNG HAI TẾT NGUYÊN ĐÁN

Kính Nhớ Tổ Tiên, Thánh Lễ lúc 7:00 PM

Thứ Năm, ngày 07 tháng 02: MÙNG BA TẾT NGUYÊN ĐÁN

Cầu cho Công Việc làm – Mừng Thượng Thọ,  Thánh Lễ lúc 7:00 PM

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin Chúa luôn ở bên con và phù trợ con. Chúa biết con yếu đuối và không có Chúa con không thể làm gì được. Do đó, con chỉ biết phó thác tất cả mọi vui buồn, mọi khó khăn, mọi công việc và mọi người trong bàn tay yêu thương và quan phòng của Chúa.

Con cũng xin hiệp ý với tất cả Anh Chị Em con dâng lên Chúa những tâm tình Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Cha Thánh Cả Giuse và các Thánh đã gìn giữ gia đình chúng con được bình an, 3 người xin ơn chữa lành, Xin Ơn đi xa được bình an, 2 GĐ xin bình an cho năm mới, 2 GĐ xin cầu cho Tổ Quốc VN, Xin cho ca mổ được bình an, xin cho có được việc làm.

Xin Chúa đoái thương các linh hồn thai nhi, các Linh hồn Tiên Nhân Nội Ngoại, các Linh hồn mới được Chúa gọi về và các linh hồn thân nhân, ân nhân của Giáo xứ và của từng người chúng con, các linh hồn: Giu-se Lê Thanh Huy Hoài, Gio-an Baotixita Nguyễn Văn Thạch, Phê-rô Nguyễn Thảo, Maria Cao Thị Vân lễ giỗ,  LH cha cố Gioan Baotixita, Maria Nguyễn Thị Kính, Gioan Nguyễn Tín, 7 LH Maria, 7 Lh Giu-se, 5 LH Phê-rô, 3 Gio-an Kim,2 LH Giu-se Toma, 5 LH Gioan Baotixita, 2 LH Gia-cô-bê, 2 LH anna Tê-rê-sa, 2 LH Đaminh, Bê-nê-dic-tô, Matta, Andre, Tê-pha-nô, An-tôn và các Đảng LH, Hội Hiền Mẫu xin cầu cho các LH hội viên sớm được hưởng nhan thánh Chúa.