Trang Nhà

Thứ Năm, ngày 12.4.18. Sau Chúa Nhật II Phục Sinh
THỨ Sáu SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Thứ Bảy, ngày 14.04.2018. Sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Chúa Nhật, ngày 27.05.2018 LỄ CHÚA BA NGÔI

Bài trích sách Đệ Nhị Luật (Đnl 4:32 –34, 39-40)

Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng: “Anh (em) cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước anh (em), từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất; cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia: có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe điều giống như vậy chăng? Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh (em) đã nghe, mà vẫn còn sống không? Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điềm thiêng và chinh chiến, đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn táng đởm, như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã làm cho anh em tại Ai-cập, trước mắt anh (em) không?

Vậy hôm nay, anh (em) phải biết và để tâm suy niệm điều này: trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. Anh (em) phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người, mà hôm nay tôi truyền cho anh (em); như vậy anh (em) và con cháu anh (em) sau này sẽ được hạnh phúc, và anh (em) sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), vĩnh viễn ban cho anh (em)”.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca (Tv 103,1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34)

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp.

1. Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

2. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện, Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.

3. Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn. Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở phù trì. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

 

Bài trích Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. (Rm 8,14-17)

Thưa anh em, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!” Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.

Đó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng

Alleluia! Alleluia! Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang đến, xin tôn vinh chúc tụng muôn đời – Alleluia.

TIN MỪNG

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. (Mt 28,16-2)

Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

 

CẦU NGUYỆN

Xin hiệp ý cầu nguyện cho: Sơ Theresa Trần Thị Hường, Xin Chúa Thánh Thần ban sức khỏe cho ba mẹ con và bình an cho gia đình. Cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Tuấn Tạo. Linh hồn Phêro lễ giỗ. Xin tạ ơn và cầu cho con cái được bình an và sống trong ơn nghĩa Chúa. Linh hồn Martine Des Pores Bùi Chiếm Khôi, Gia đình con xin lễ tạ ơn ba Đấng ; Chúa, Mẹ Maria, Thánh Guise, Thánh Pharixicô. Xin cho chị Maria Trần Mỹ Châu được bình phục trong cuộc mổ chân. Tạ ơn Chúa, mẹ và các Thánh xin lễ giỗ cho ba và anh  là hai linh hồn Phaolô và cầu bình an cho gia đình. Tạ ơn Chúa, xin Chúa Thánh Thần cho con cái biết kính mến Chúa. Linh hồn Giuse Tô ma, hai linh hồn Gioan Baotixita. Cầu cho hai linh hồn Giacôbê. Cầu cho linh hồn Anna và Têrêxa và các linh hồn trong luyện tội. Cảm tạ Hồng Ân ba Đấng và các Thánh. Cầu cho linh hồn Maria, Phêro, Giuse va Gioan Baotixita cùng các  đẵng linh hồn. Cầu cho gia đình bình an, khỏi mọi bệnh tật cho con cái sống đẹp lòng chúa. Cầu cho thế giới sớm nhận biết chúa. Xin Chúa Thánh Thần ngự vào tâm hồn mỗi người chúng con và ở lại trong gia đình chúng con. Cầu cho các linh hồn: Trần Thị Ngọc Hạnh, Agata, Guise, Maria. linh hồn Matta, và các linh hồn thai nhi, Phê-rô Nguyễn Thanh Tuyền, cho linh hồn Giuse mới qua đời ở Việt Nam ba linh hồn không biết tên Thánh, linh hồn mồ côi và thai nhi, cho các linh hồn nơi lửa luyện ngục, Xin tạ ơn chúa, kinh Chúa Thánh Thần, linh hồn Giuse, linh hồn Phê-rô Nguyễn Thảo, Linh hồn ông Cố Giuse Đinh Viết Chẩn mới qua đời tại Portland Oregon, linh hồn Phê-rô và Matta, Gioan và Gioan Baotixita, linh hồn Teresa và Tôma, ba linh hồn Vicente và hai linh hồn Maria, linh hồn Trần Văn Huấn.Xin Đức Mẹ La Vang cho các con, các cháu được bình an, sức khỏe, như ý, các linh hồn tổ tiên và các thai nhi. Xin cho em được khỏe mạnh bình an. Xin cho các Anh Chị Em Dự Tòng được ơn Đức Tin và niềm Tin tưởng vào Thiên Chúa. Cho các bệnh nhân được ơn can đảm và vững niềm tin.
Xin cho Ba Mẹ con Sức Khỏe và Bình An,
Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse.
Tạ Ơn Cha Phanxico Trương Bửu Diệp,
đã ban sự Bình An cho các Gia đình.