Ý Nghĩa & Cách Sử Dụng

  PHƯƠNG CÁCH “CỦA LỄ CON DÂNG” TRÊN MẠNG

   Contribution Choices — Những Hình Thức “Của Lễ Con Dâng”

1. As a Parishioner of Our Lady of Lourdes–Là một giáo dân của giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức.

Có nhiều hình thức quý vị có thể dâng tiền. Dâng tiền qua hình thức điện toán trên mạng (donation online), ký chi phiếu, hoặc dâng tiền. Trong những phần dâng tiền, cách nào tốt và thuận tiện cho gia đình quý vị thì tùy ý.

Nếu quý vị đã cam kết dâng tiền qua một trong những hình thức:

Trên mạng, ký chi phiếu hay tiền mặt, gia đình quý vị vẫn nhận được bao thư từ giáo xứ mỗi tháng gởi về. Nhưng quý vị đã đóng góp trên mạng thì quý vị chỉ cần ghi vào phong bì, hoặc check vào chỗ “I give electronically” mà khộng cần phải bỏ tiền hoặc chi phiếu vào đó.

➢  Những bao thư hằng tháng gởi đến nhà quý vị để nhắc nhở quý vị là thành phần trong Cộng Đồng Đức Tin. Ngoài những bao thư đóng góp mỗi tuần còn có những bao thư cho những ngày lễ lớn, lễ buộc trong tuần hoặc bao thư đóng góp cho Toà Tổng Giám Mục hằng năm cho những người vô gia cư hay cho ơn gọi v.v.

2. Contribution Choices — Có Nhiều Hình Thức Của Lễ Con dâng

➢  Nếu quý vị muốn ủng hộ cho Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, xin vào trang mạng là   www.ducmeloducseattle.org

➢  Bấm vào chữ “Của Lễ Con Dâng” Cho Chúa nằm ở góc trên bên phải của trang mạng, rồi bấm “Của Lễ Con Dâng”, rồi bấm Donate.

➢  Quý vị cần phải mở một tài khoản của mình với trương mục này trước, chỗ ghi danh này ở bên phải với chữ CREATE YOUR ONLINE PROFILE, rồi sau đó ghi danh bằng những hình thức khác nhau:

  Thí dụ: Tự động rút thẳng qua ngân hàng checking/saving hay là bằng thẻ tín dụng (credit card/debit card)

  Nếu Qúy vị Dâng tiền bằng ngân phiếu, thì xin ký cho Our Lady of Lourdes và gửi thẳng đến:

                             Our Lady of Lourdes Church
                             10243 12th Ave S Seattle, WA 9816

   .  Quý vị muốn Dâng Cúng cho nhà thờ thì vào mục SUNDAY OFERING; đóng góp cho việc sửa chữa xung quanh và ngoài thánh đường thì vào chỗ MAINTENANCE

  .  Quý vị có thể đóng góp một tháng hay một tuần một lần, xin vào chỗ DONATION FREQUENCY ….

3. What is Electronic Giving? — “Của Lễ Con Dâng” Trên Mạng là Gì

➢  Của Lễ Dâng trên mạng là quý vị không cần phải viết chi phiếu, hoặc bỏ rổ tiền mặt. Cũng giống như quý vị trả tiền nước, rác và điện hằng tháng chẳng hạn. Hằng tuần thảnh thơi đi tham dư Thánh Lễ mà không phải lo cần bao nhiêu tiền bỏ rổ nữa. Ngày nay rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, khộng viết chi phiếu mà là trả qua trên mạng ất là thuận tiện cho qúy vi.

4. Benefits For My Parish — Lợi ích Cho Giáo Xứ

➢  Giáo Xứ vẫn có một ngân khoản nhất định để trả các hóa đơn của giáo xứ, mặc dù quý vị khộng đi Lễ được vì bệnh, nghỉ phép, hoặc trời tuyết.

➢  Lợi ích cho Giáo Xứ là không cần nhiều nhân viên để tính toán từng tấm chi phiếu hoặc đếm tiền mặt.

➢  Giảm bớt đi rẩt nhiều thời giờ đếm tiền và ghi vào sổ sách hằng tuần hoặc đi ngân hàng hoặc phải lưu giữ hồ sơ hằng tuần của từng người, hoặc phải đếm tiền đi đếm tiền laị và thay đổi tới lui. Nhân viên Giáo Xứ không phải làm những công việc này nếu quý vị đóng góp trên mạng.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

1. “Của Lễ Con Dâng” trên mạng là như thế nào?

.  Quý vị vào trang mạng www.ducmeloducseattle.org
.  Quý vị sẽ được hỏi là muốn dâng cúng bằng cách nào, ngày nào trong tháng và đóng bao nhiêu?

2. Không có ngân phiếu (check) làm thế nào quý vị có thể chứng minh là đã đóng góp?

Một khi quý vị dâng cúng trên mạng qua ngân hàng, hoặc dùng thẻ tín dụng thường thì quý vị sẽ nhận được bản kê số tiền đó mà để làm chứng những gì quý vị đã đóng góp.

3. Của Lễ Con Dâng Trên Mạng có An Toàn Không?

An toàn hơn là quý vị ký chi phiếu hoặc mang theo tiền mặt. Chương trình dâng cúng trên mang được cung cấp bởi Vanco Services, LLC. Vanco là một công ty đã và đang được sử dụng tại 10,000 Giáo Xứ trện toàn nước Mỹ và được Giaó Phận Seattle chấp thuận và khuyến khích sử dụng.

4. Quý vị có thể tiếp tục dâng cúng mỗi khi đi nhà thờ không?

.  Được, qúy vị viết “tiền dâng trên mạng” ngoài bao thư tiền dâng và để vào rổ quyên tiền để cho Giáo Xứ biết rằng quý vị đã dâng tiền trên mạng.

5. Nếu như quý vị đổi ngân hàng hoặc ngưng dâng tiền trên mạng?

Nếu như quý vị muốn ngưng hoặc cần sửa đổi lại ngân hàng khác thì quý vị vô lại trang mạng www.ducmeloducseattle.org và quý vị có thể thay đổi bất cứ lúc nào quý vị muốn.

6. Làm thế nào để Dâng Tiền trên Mạng?

.  Xin quý vị xem phần hướng dẫn bên trện về cách quý vị làm thế nào để dâng tiền trên mạng.

7. Làm thế nào nếu quý vị không có máy vi tính?

Xin liên lạc với Giáo Xứ để biết thêm chi tiết nếu quý vị không có máy vi tính.