Sister Hương Vũ

Sister Maria Vũ Thị Hương – Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp.

Pastoral Assistant for Faith Formation & Administration at Our Lady of Lourdes, Seattle from January 23rd 2019.

Getting to know sister Hương and her Congregation – Xin kính mời ghé thăm quý sơ trong trang web của Hội Dòng: Click Here

Sister Hương sinh ngày 26 tháng 3 năm 1983 trong một gia đình Công giáo có năm chị em. Sr. Hương là người con trưởng trong gia đình. Sister Hương đã gia nhập Dòng MTG Gò Vấp năm 1998 tại Bảo Lộc Lâm Đồng và Sr. Hương đã khấn dòng năm 2006 tại Gò Vấp -Việt Nam

Sister Hương đến Hoa Kỳ năm 2007 và dấn thân phục vụ trong sứ mạng của Hội Dòng dưới nhiều lãnh vực như tại bệnh viện, nhà hưu dưỡng, nhà trường, và mục vụ giáo xứ. Sister Hương đã tốt nghiệp tại Housatonic Community College in Connecticut và Evergreen State College in Washington.