Linh Mục Joseph Vũ Hải Đăng

Họ và tên:     Joseph Vũ Hải Đăng

Ngày tháng năm sinh:     15 tháng 05 1964.

Nơi sinh:      Qui Nhơn, ViệtNam. Đến Mỹ năm 1990.

Ngày nhập chủng viện:

Đi tu ngày 1991.

Khấn dòng ngày 2002.

Tốt nghiệp:

Đại học Seton Hall – Cử Nhân Âm Nhạc và Triết Lý, 1996.

Đại Chủng Viện Notre Dame – Cao Học Thần Học, 2002.

Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ – Truyền chức linh mục, 2002.

Trường Giáo Hoàng Học Viện Thánh Thomas Acquinas (Angelicum), Roma – Thạc Sĩ Thần Học, 2015.

Có thời gian học Kinh Thánh ở Jerusalem

Nghệ sĩ Dương Cầm (Piano) và sáng tác nhạc

Công tác mục vụ:

2002 – 2004 Cha Phó thuộc Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam ở New Orleans.

2004 – 2009 Cha Phó và Quản Nhiệm Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang & Trung Tâm Mục Vụ Đông Nam Á ở Portland, Oregon.

2009 – 2012 Giám Đốc Ơn Gọi Tu Đoàn Nhà Chúa.

2012 – 2015 Du học ở Jerusalem và Roma.

2015 – 2016 Cha Phó Giáo Xứ St. Rose ở Longview, St. Catherine ở Cathlamet, Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Kelso, và St. Mary ở Castle Rock, WA.

2016 – 2019 Bề Trên phụ trách Miền Tây Bắc; Giám Đốc Tu Viện Thánh Giá ở Washougal, WA. và Giám Đốc Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Tu Đoàn Nhà Chúa.