Linh mục Phanxicô Xaviê Hồ Văn Mậu

Họ và tên: Phanxicô Xaviê Hồ Văn Mậu

Ngày tháng năm sinh: 15 tháng 06

Nơi sinh: Hà Tĩnh, ViệtNam

 

Ngày nhập chủng viện:

  • Đi tu ngày 28 /06/1962.
  • Khấn dòng ngày 24/04 /1972.
  • Đến Mỹ năm 1998
  • Tốt nghiệp Tiến sĩ Mục vụ về gia đình – Doctor of Family Ministry – tại Graduate Theological Foundation, Indiana, 2007.

Ngày chịu chức linh mục: Ngày 7/07/2001 tại Tổng Giáo phận New Orleans

Công tác mục vụ:

  • Phụ trách Tu viện Nhà Chúa tại New Orleans.
  • quản nhiệm cộng đoàn saint Bridg, Lousiana.
  • Phụ trách cộng đoàn Salem, Oregon.
  • Chánh xứ Our Lady Queen of Martyrs, Pensacola, Florida.
  • Huynh Trưởng và Huấn Luyện Viên Hướng Đạo Miền Tây Bắc Hoa Kỳ.