Hình Ảnh

 

  Giáo xứ tổ chức mừng đón Tết Trung Thu truyền thống cho các em thiếu nhi năm 2018.

 • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Trung Thu 2018 » Trung Thu 2018
  IMG_0457.JPG
  IMG_0458.JPG
  IMG_0459.JPG
  IMG_0461.JPG
  IMG_0462.JPG
  IMG_0464.JPG
  IMG_0300.JPG
  IMG_0298.JPG
  IMG_0297.JPG
  IMG_0292.JPG
  IMG_0295.JPG
  IMG_0285.JPG
  IMG_0301.JPG
  IMG_0302.JPG
  IMG_0303.JPG
  IMG_0305.JPG
  IMG_0306.JPG
  IMG_0308.JPG
  IMG_0310.JPG
  IMG_0311.JPG
  IMG_0312.JPG
  IMG_0313.JPG
  IMG_0314.JPG
  IMG_0322.JPG
  IMG_0323.JPG
  IMG_0326.JPG
  IMG_0328.JPG
  IMG_0329.JPG
  IMG_0331.JPG
  IMG_0332.JPG
  IMG_0333.JPG
  IMG_0335.JPG
  IMG_0337.JPG
  IMG_0338.JPG
  IMG_0339.JPG
  IMG_0340.JPG
  IMG_0342.JPG
  IMG_0343.JPG
  IMG_0344.JPG
  IMG_0346.JPG
  IMG_0347.JPG
  IMG_0348.JPG
  IMG_0349.JPG
  IMG_0350.JPG
  IMG_0351.JPG
  IMG_0352.JPG
  IMG_0353.JPG
  IMG_0355.JPG
  IMG_0356.JPG
  IMG_0357.JPG
  IMG_0358.JPG
  IMG_0359.JPG
  IMG_0361.JPG
  IMG_0362.JPG
  IMG_0364.JPG
  IMG_0365.JPG
  IMG_0366.JPG
  IMG_0367.JPG
  IMG_0368.JPG
  IMG_0369.JPG
  IMG_0371.JPG
  IMG_0372.JPG
  IMG_0373.JPG
  IMG_0374.JPG
  IMG_0375.JPG
  IMG_0376.JPG
  IMG_0377.JPG
  IMG_0379.JPG
  IMG_0381.JPG
  IMG_0384.JPG
  IMG_0386.JPG
  IMG_0388.JPG
  IMG_0389.JPG
  IMG_0390.JPG
  IMG_0391.JPG
  IMG_0393.JPG
  IMG_0398.JPG
  IMG_0400.JPG
  IMG_0401.JPG
  IMG_0402.JPG
  IMG_0404.JPG
  IMG_0405.JPG
  IMG_0406.JPG
  IMG_0407.JPG
  IMG_0412.JPG
  IMG_0416.JPG
  IMG_0420.JPG
  IMG_0423.JPG
  IMG_0426.JPG
  IMG_0429.JPG
  IMG_0433.JPG
  IMG_0438.JPG
  IMG_0441.JPG
  IMG_0430.JPG
  IMG_0432.JPG
  IMG_0435.JPG
  IMG_0437.JPG
  IMG_0442.JPG
  IMG_0443.JPG
  IMG_0445.JPG
  IMG_0446.JPG
  IMG_0447.JPG
  IMG_0449.JPG
  IMG_0450.JPG
  IMG_0451.JPG
  IMG_0414.JPG
  IMG_0415.JPG
  IMG_0417.JPG
  IMG_0418.JPG
  IMG_0422.JPG
  IMG_0424.JPG
  IMG_0425.JPG
  IMG_0452.JPG
  IMG_0453.JPG
  IMG_0455.JPG
  IMG_0457.JPG
  IMG_0458.JPG
  IMG_0459.JPG
  IMG_0461.JPG
  IMG_0462.JPG
  IMG_0464.JPG
  IMG_0300.JPG
  IMG_0298.JPG
  IMG_0297.JPG
  IMG_0292.JPG
  IMG_0295.JPG
  IMG_0285.JPG
 • Ngày Hiệp Nhất của giáo xứ năm 2018: mọi thành phần dân Chúa hân hoan tề tựu dâng thánh lễ và tham gia các hoạt động vui chơi,ăn uống trong tinh thần hiệp nhất.

 • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Ngày Hiệp Nhất 2018 » Ngày Hiệp Nhất 2018
  IMG_6325.JPG
  IMG_6350.JPG
  IMG_6355.JPG
  IMG_6371.JPG
  IMG_6376.JPG
  IMG_6378.JPG
  IMG_0189.JPG
  IMG_0192.JPG
  IMG_0195.JPG
  IMG_0196.JPG
  IMG_0197.JPG
  IMG_0198.JPG
  IMG_0199.JPG
  IMG_0204.JPG
  IMG_0205.JPG
  IMG_0207.JPG
  IMG_0208.JPG
  IMG_0210.JPG
  IMG_0213.JPG
  IMG_0214.JPG
  IMG_0215.JPG
  IMG_0217.JPG
  IMG_0218.JPG
  IMG_0219.JPG
  IMG_0221.JPG
  IMG_0223.JPG
  IMG_0225.JPG
  IMG_0226.JPG
  IMG_0229.JPG
  IMG_0232.JPG
  IMG_0233.JPG
  IMG_0236.JPG
  IMG_0239.JPG
  IMG_0240.JPG
  IMG_0241.JPG
  IMG_0243.JPG
  IMG_0244.JPG
  IMG_0247.JPG
  IMG_0252.JPG
  IMG_0255.JPG
  IMG_0259.JPG
  IMG_0260.JPG
  IMG_0266.JPG
  IMG_0267.JPG
  IMG_0269.JPG
  IMG_0272.JPG
  IMG_0273.JPG
  IMG_0275.JPG
  IMG_0276.JPG
  IMG_0277.JPG
  IMG_0278.JPG
  DSC_0013.JPG
  DSC_0017.JPG
  DSC_0048.JPG
  DSC_0050.JPG
  DSC_0073.JPG
  DSC_0080.JPG
  DSC_0103.JPG
  DSC_0113.JPG
  DSC_0130.JPG
  DSC_0162.JPG
  DSC_0165.JPG
  DSC_0173.JPG
  DSC_0183.JPG
  DSC_0185.JPG
  DSC0150.JPG
  IMG_0444.JPG
  IMG_0452.JPG
  IMG_0456.JPG
  IMG_0467.JPG
  IMG_0469.JPG
  IMG_0475.JPG
  IMG_6129.JPG
  IMG_6140.JPG
  IMG_6147.JPG
  IMG_6151.JPG
  IMG_6160.JPG
  IMG_6162.JPG
  IMG_6171.JPG
  IMG_6176.JPG
  IMG_6182.JPG
  IMG_6208.JPG
  IMG_6214.JPG
  IMG_6218.JPG
  IMG_6228.JPG
  IMG_6250.JPG
  IMG_6271.JPG
  IMG_6292.JPG
  IMG_6298.JPG
  IMG_6307.JPG
  IMG_6325.JPG
  IMG_6350.JPG
  IMG_6355.JPG
  IMG_6371.JPG
  IMG_6376.JPG
  IMG_6378.JPG
  IMG_0189.JPG
  IMG_0192.JPG
  IMG_0195.JPG
  IMG_0196.JPG
  IMG_0197.JPG
  IMG_0198.JPG
 • Thánh lễ và tiệc mừng lễ thánh Monica, bổn mạng Hội Hiền Mẫu của giáo xứ năm 2018.

 • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Hội Hiền Mẫu Mừng Bổn Mạng 2018 » Hội Hiền Mẫu Mừng Bổn Mạng 2018
  DSC_0092.JPG
  DSC_0099.JPG
  DSC_0111.JPG
  DSC_0113.JPG
  DSC_0118.JPG
  DSC_0121.JPG
  DSC_0899.JPG
  DSC_0905.JPG
  DSC_0908.JPG
  DSC_0909.JPG
  DSC_0911.JPG
  DSC_0913.JPG
  DSC_0925.JPG
  DSC_0927.JPG
  DSC_0932.JPG
  DSC_0934.JPG
  DSC_0939.JPG
  DSC_0942.JPG
  DSC_0946.JPG
  DSC_0951.JPG
  DSC_0954.JPG
  DSC_0960.JPG
  DSC_0967.JPG
  DSC_0972.JPG
  DSC_0976.JPG
  DSC_0979.JPG
  DSC_0981.JPG
  DSC_0982.JPG
  DSC_0990.JPG
  DSC_0993.JPG
  1.JPG
  DSC_0008.JPG
  DSC_0013.JPG
  DSC_0019.JPG
  DSC_0021.JPG
  DSC_0025.JPG
  DSC_0030.JPG
  DSC_0034.JPG
  DSC_0040.JPG
  DSC_0044.JPG
  DSC_0048.JPG
  DSC_0049.JPG
  DSC_0051.JPG
  DSC_0052.JPG
  DSC_0054.JPG
  DSC_0056.JPG
  DSC_0064.JPG
  DSC_0070.JPG
  DSC_0072.JPG
  DSC_0075.JPG
  DSC_0076.JPG
  DSC_0092.JPG
  DSC_0099.JPG
  DSC_0111.JPG
  DSC_0113.JPG
  DSC_0118.JPG
  DSC_0121.JPG
  DSC_0899.JPG
  DSC_0905.JPG
  DSC_0908.JPG
  DSC_0909.JPG
  DSC_0911.JPG
  DSC_0913.JPG
 • Ngày Picnic tháng 9/2018 của các gia trưởng HGT cùng gia đình con cháu: cơ hội sinh hoạt vui chơi, ăn uống và quen biết nhau.

 • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Hoi Gia Truong Picnic 2018 » Hoi Gia Truong Picnic 2018
  IMG_0138.JPG
  IMG_0139.JPG
  IMG_0140.JPG
  IMG_0141.JPG
  IMG_0142.JPG
  IMG_0143.JPG
  IMG_0123.JPG
  IMG_0122.JPG
  IMG_0124.JPG
  IMG_0146.JPG
  IMG_0144.JPG
  IMG_0129.JPG
  IMG_0130.JPG
  IMG_0131.JPG
  IMG_0132.JPG
  IMG_0133.JPG
  IMG_0135.JPG
  IMG_0136.JPG
  IMG_0137.JPG
  IMG_0138.JPG
  IMG_0139.JPG
  IMG_0140.JPG
  IMG_0141.JPG
  IMG_0142.JPG
  IMG_0143.JPG
  IMG_0123.JPG
  IMG_0122.JPG
  IMG_0124.JPG
  IMG_0146.JPG
  IMG_0144.JPG
  IMG_0129.JPG
 • Những hoạt động ráo riết chuẩn bị cho ngày Đại Hội Đức Mẹ La Vang 2018.

 • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Đại Hội Đức Mẹ La Vang Seattle 2018 » Đại Hội Đức Mẹ La Vang Seattle 2018
  DSC_0561.JPG
  DSC_0562.JPG
  IMG_0149.JPG
  IMG_0150.JPG
  20180724_205006.jpg
  20180714_135123.jpg
  20180714_135057_001.jpg
  20180714_135123.jpg
  2018071495151225.jpg
  2018071495152806.jpg
  2018071495152859.jpg
  DMLV2018_4.JPG
  DMLV2018_5.JPG
  DMLV2018_6.JPG
  DMLV2018_7.JPG
  DMLV2018_8.JPG
  DMLV2018_9.JPG
  DSC_0428.JPG
  DSC_0439.JPG
  DSC_0448.JPG
  DSC_0452.JPG
  DSC_0460.JPG
  DSC_0463.JPG
  DSC_0468.JPG
  DSC_0474.JPG
  DSC_0480.JPG
  20180712_190603.jpg
  20180724_205006.jpg
  20180724_205006.jpg
  20180724_205006.jpg
  DSC_0483.JPG
  DSC_0486.JPG
  DSC_0488.JPG
  DSC_0490.JPG
  DSC_0491.JPG
  DSC_0493.JPG
  DSC_0494.JPG
  DSC_0499.JPG
  DSC_0501.JPG
  DSC_0503.JPG
  DSC_0508.JPG
  DSC_0509.JPG
  DSC_0518.JPG
  DSC_0526.JPG
  DSC_0527.JPG
  DSC_0528.JPG
  DSC_0530.JPG
  DSC_0531.JPG
  DSC_0532.JPG
  DSC_0535.JPG
  DSC_0539.JPG
  DSC_0540.JPG
  DSC_0544.JPG
  DSC_0547.JPG
  DSC_0552.JPG
  DSC_0554.JPG
  DSC_0556.JPG
  DSC_0558.JPG
  DSC_0560.JPG
  DSC_0561.JPG
  DSC_0562.JPG
  IMG_0149.JPG
  IMG_0150.JPG
  20180724_205006.jpg
  20180714_135123.jpg
  20180714_135057_001.jpg
  20180714_135123.jpg
  2018071495151225.jpg
  2018071495152806.jpg
  2018071495152859.jpg
  DMLV2018_4.JPG
 • Đại Hội Gia Trưởng và Hiền Mẫu Seattle kỳ 2/2018 tổ chức tại giáo xứ ĐMLĐ: thuyết giảng và hội thảo.

 • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Dai Hoi Gia Truong Hien Mau 2018 » Dai Hoi Gia Truong Hien Mau 2018
  DSC_0658.JPG
  DSC_0661.JPG
  DSC_0687.JPG
  DSC_0740.JPG
  IMG_9294.JPG
  IMG_9296.JPG
  DSC_0423.JPG
  DSC_0421.JPG
  DSC_0420.JPG
  DSC_0419.JPG
  DSC_0418.JPG
  DSC_0417.JPG
  DSC_0408.JPG
  DSC_0403.JPG
  DSC_0426.JPG
  DSC_0432.JPG
  DSC_0439.JPG
  DSC_0445.JPG
  DSC_0447.JPG
  DSC_0457.JPG
  DSC_0461.JPG
  DSC_0476.JPG
  DSC_0479.JPG
  DSC_0485.JPG
  DSC_0491.JPG
  DSC_0493.JPG
  DSC_0494.JPG
  DSC_0495.JPG
  DSC_0497.JPG
  DSC_0500.JPG
  DSC_0502.JPG
  DSC_0503.JPG
  DSC_0504.JPG
  DSC_0505.JPG
  DSC_0509.JPG
  DSC_0512.JPG
  DSC_0513.JPG
  DSC_0515.JPG
  DSC_0516.JPG
  DSC_0519.JPG
  DSC_0522.JPG
  DSC_0523.JPG
  DSC_0525.JPG
  DSC_0527.JPG
  DSC_0528.JPG
  DSC_0529.JPG
  DSC_0530.JPG
  DSC_0531.JPG
  DSC_0533.JPG
  DSC_0537.JPG
  DSC_0545.JPG
  DSC_0548.JPG
  DSC_0549.JPG
  DSC_0550.JPG
  DSC_0552.JPG
  DSC_0553.JPG
  DSC_0554.JPG
  DSC_0555.JPG
  DSC_0558.JPG
  DSC_0591.JPG
  DSC_0592.JPG
  DSC_0561.JPG
  DSC_0564.JPG
  DSC_0568.JPG
  DSC_0571.JPG
  DSC_0572.JPG
  DSC_0574.JPG
  DSC_0575.JPG
  DSC_0576.JPG
  DSC_0578.JPG
  DSC_0582.JPG
  DSC_0586.JPG
  DSC_0588.JPG
  DSC_0591.JPG
  DSC_0592.JPG
  DSC_0593.JPG
  DSC_0594.JPG
  DSC_0596.JPG
  DSC_0597.JPG
  DSC_0599.JPG
  DSC_0602.JPG
  DSC_0606.JPG
  DSC_0609.JPG
  DSC_0611.JPG
  DSC_0612.JPG
  DSC_0613.JPG
  DSC_0621.JPG
  DSC_0623.JPG
  DSC_0627.JPG
  DSC_0628.JPG
  DSC_0630.JPG
  DSC_0632.JPG
  DSC_0635.JPG
  DSC_0636.JPG
  DSC_0637.JPG
  IMG_9591.JPG
  DSC_0641.JPG
  DSC_0643.JPG
  DSC_0641.JPG
  DSC_0643.JPG
  DSC_0644.JPG
  DSC_0646.JPG
  DSC_0647.JPG
  DSC_0648.JPG
  DSC_0650.JPG
  DSC_0651.JPG
  DSC_0653.JPG
  DSC_0654.JPG
  DSC_0656.JPG
  DSC_0658.JPG
  DSC_0662.JPG
  DSC_0664.JPG
  DSC_0665.JPG
  DSC_0673.JPG
  DSC_0676.JPG
  DSC_0677.JPG
  DSC_0679.JPG
  DSC_0682.JPG
  DSC_0690.JPG
  DSC_0693.JPG
  DSC_0696.JPG
  DSC_0701.JPG
  DSC_0702.JPG
  DSC_0703.JPG
  DSC_0704.JPG
  DSC_0706.JPG
  DSC_0708.JPG
  DSC_0709.JPG
  DSC_0710.JPG
  DSC_0712.JPG
  DSC_0713.JPG
  DSC_0714.JPG
  DSC_0717.JPG
  DSC_0718.JPG
  DSC_0719.JPG
  DSC_0720.JPG
  DSC_0723.JPG
  DSC_0724.JPG
  DSC_0725.JPG
  DSC_0727.JPG
  DSC_0728.JPG
  DSC_0731.JPG
  DSC_0734.JPG
  DSC_0735.JPG
  DSC_0736.JPG
  DSC_0737.JPG
  DSC_0738.JPG
  DSC_0739.JPG
  DSC_0744.JPG
  DSC_0745.JPG
  DSC_0747.JPG
  DSC_0757.JPG
  DSC_0782.JPG
  DSC_0785.JPG
  DSC_0788.JPG
  DSC_0797.JPG
  DSC_0798.JPG
  DSC_0803.JPG
  DSC_0805.JPG
  IMG_4559.JPG
  IMG_4586.JPG
  IMG_4594.JPG
  IMG_4598.JPG
  IMG_4609.JPG
  IMG_4612.JPG
  IMG_4614.JPG
  IMG_4615.JPG
  IMG_8961.JPG
  IMG_8966.JPG
  IMG_9301.JPG
  IMG_9302.JPG
  IMG_9303.JPG
  IMG_9304.JPG
  IMG_9306.JPG
  IMG_9311.JPG
  IMG_9314.JPG
  IMG_9315.JPG
  IMG_9317.JPG
  IMG_9318.JPG
  IMG_9319.JPG
  IMG_9320.JPG
  IMG_9321.JPG
  IMG_9324.JPG
  IMG_9325.JPG
  IMG_9332.JPG
  IMG_9333.JPG
  IMG_9337.JPG
  IMG_9340.JPG
  IMG_9341.JPG
  IMG_9343.JPG
  IMG_9345.JPG
  IMG_9346.JPG
  IMG_9349.JPG
  IMG_9376.JPG
  IMG_9378.JPG
  IMG_9384.JPG
  IMG_9385.JPG
  IMG_9390.JPG
  IMG_9391.JPG
  IMG_9393.JPG
  IMG_9396.JPG
  IMG_9398.JPG
  IMG_9399.JPG
  IMG_9402.JPG
  IMG_9406.JPG
  IMG_9407.JPG
  IMG_9408.JPG
  IMG_9410.JPG
  IMG_9413.JPG
  IMG_9431.JPG
  IMG_9437.JPG
  IMG_9440.JPG
  IMG_9445.JPG
  IMG_9447.JPG
  IMG_9448.JPG
  IMG_9450.JPG
  IMG_9454.JPG
  IMG_9457.JPG
  IMG_9464.JPG
  IMG_9467.JPG
  IMG_9483.JPG
  IMG_9483.JPG
  IMG_9501.JPG
  IMG_9502.JPG
  IMG_9504.JPG
  IMG_9505.JPG
  IMG_9508.JPG
  IMG_9511.JPG
  IMG_9513.JPG
  IMG_9514.JPG
  IMG_9520.JPG
  IMG_9524.JPG
  IMG_9527.JPG
  IMG_9537.JPG
  IMG_9543.JPG
  IMG_9545.JPG
  IMG_9546.JPG
  IMG_9551.JPG
  IMG_9579.JPG
  IMG_9582.JPG
  IMG_9587.JPG
  IMG_9594.JPG
  IMG_9595.JPG
  IMG_9597.JPG
  IMG_9601.JPG
  IMG_9603.JPG
  IMG_9605.JPG
  IMG_9613.JPG
  IMG_9627.JPG
  20180311_190136.jpg
  20180317_102553.jpg
  DSC_0411.JPG
  20180311_190136.jpg
  20180317_102553.jpg
  DSC_0475.JPG
  DSC_0480.JPG
  DSC_0506.JPG
  DSC_0507.JPG
  DSC_0639.JPG
  DSC_0616.JPG
  DSC_0639.JPG
  DSC_0656.JPG
  DSC_0658.JPG
  DSC_0661.JPG
  DSC_0687.JPG
  DSC_0740.JPG
  IMG_9294.JPG
  IMG_9296.JPG
  DSC_0423.JPG
  DSC_0421.JPG
  DSC_0420.JPG
  DSC_0419.JPG
  DSC_0418.JPG
  DSC_0417.JPG
 • Diễn Nguyện- Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu Độ Nhân Loại (Những Ngày Cuối Cùng)- 8/2017

 • Video Clip 1
  Video Clip 2
  Video Clip 3
  Video Clip 4
  Video Clip 5
  Video Clip 6

 • Church potluck picnic – 09/04/2016

 • LaVang 2016

 • Rước Kiệu 2016

 • Hinh_GayQuyChaSang2015

 • CÁC ĐOÀN THỂ

 • DỰ TÒNG

 • FIRST COMMUNION 2014

 • GÓI BÁNH CHƯNG, BÁNH TÉT MỪNG XUÂN ẤT MÙI 2015

 • LEGIO RETREAT 2014

 • LỄ BẾ GIẢNG LỚP VIỆT NGỮ NIÊN KHÓA 2013-2014

 • NGÀY THÁNH MẪU LA VANG SEATTLE 2014