Hình Ảnh

  • Đại Hội Gia Đình Kỳ 3, GIÁO DỤC GIA ĐÌNH 2019
  • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Đại Hội Gia Đình Kỳ 3, GIÁO DỤC GIA ĐÌNH » Đại Hội Gia Đình Kỳ 3, GIÁO DỤC GIA ĐÌNH
   DSC_0361.JPG
   DSC_0374.JPG
   DSC_0379.JPG
   DSC_0380.JPG
   DSC_0384.JPG
   DSC_0336.JPG
   DSC_0340.JPG
   _MG_0652.JPG
   _MG_0655.JPG
   _MG_0660.JPG
   _MG_0663.JPG
   _MG_0664.JPG
   _MG_0667.JPG
   _MG_0672.JPG
   _MG_0674.JPG
   _MG_0677.JPG
   _MG_0685.JPG
   _MG_0687.JPG
   _MG_0691.JPG
   _MG_0692.JPG
   _MG_0699.JPG
   _MG_0704.JPG
   _MG_0712.JPG
   _MG_0714.JPG
   _MG_0718.JPG
   _MG_0720.JPG
   _MG_0722.JPG
   _MG_0724.JPG
   _MG_0728.JPG
   _MG_0736.JPG
   _MG_0740.JPG
   _MG_0741.JPG
   _MG_0742.JPG
   _MG_0744.JPG
   _MG_0750.JPG
   _MG_0753.JPG
   _MG_0754.JPG
   20190308_192600.jpg
   MG_0755.jpg
   DSC_0275.JPG
   DSC_0276.JPG
   DSC_0275.JPG
   MG_0755.jpg
   DSC_0276.JPG
   DSC_0279.JPG
   DSC_0282.jpg
   DSC_0316.JPG
   DSC_0320.JPG
   DSC_0327.JPG
   DSC_0332.JPG
   DSC_0342.JPG
   DSC_0346.JPG
   DSC_0350.JPG
   DSC_0361.JPG
   DSC_0374.JPG
   DSC_0379.JPG
   DSC_0380.JPG
   DSC_0384.JPG
   DSC_0336.JPG
   DSC_0340.JPG
   _MG_0652.JPG
   _MG_0655.JPG
   _MG_0660.JPG
   _MG_0663.JPG
   _MG_0664.JPG
   • Hội Nhạc Thiên Quốc 2018.
   • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Hội Nhạc Thiên Quôc 2018 » Hội Nhạc Thiên Quôc 2018
    IMG_6626.jpg
    IMG_6631.jpg
    IMG_6633.jpg
    IMG_6638.jpg
    IMG_6643.jpg
    IMG_6645.jpg
    DSC_0037.jpg
    DSC_0032.jpg
    DSC_0042.jpg
    DSC_0079.jpg
    DSC_0080.jpg
    DSC_0091.jpg
    DSC_0105.jpg
    DSC_0106.jpg
    DSC_0114.jpg
    DSC_0123.jpg
    DSC_0124.jpg
    DSC_0129.jpg
    DSC_0137.jpg
    DSC_0155.jpg
    DSC_0158.jpg
    DSC_0167.jpg
    DSC_0172.jpg
    DSC_0193.jpg
    DSC_0202.jpg
    DSC_0212.jpg
    DSC_0225.jpg
    DSC_0227.jpg
    DSC_0227.jpg
    DSC_0229.jpg
    DSC_0236.jpg
    DSC_0247.jpg
    DSC_0254.jpg
    DSC_0258.jpg
    DSC_0271.jpg
    DSC_0275.jpg
    IMG_6493.jpg
    IMG_6497.jpg
    IMG_6498.jpg
    IMG_6505.jpg
    IMG_6507.jpg
    IMG_6511.jpg
    IMG_6523.jpg
    IMG_6528.jpg
    IMG_6529.jpg
    IMG_6532.jpg
    IMG_6536.jpg
    IMG_6540.jpg
    IMG_6544.jpg
    IMG_6555.jpg
    IMG_6564.jpg
    IMG_6577.jpg
    IMG_6585.jpg
    IMG_6589.jpg
    IMG_6591.jpg
    IMG_6593.jpg
    IMG_6596.jpg
    IMG_6604.jpg
    IMG_6607.jpg
    IMG_6611.jpg
    IMG_6613.jpg
    IMG_6616.jpg
    IMG_6626.jpg
    IMG_6631.jpg
    IMG_6633.jpg
    IMG_6638.jpg
    IMG_6643.jpg
    IMG_6645.jpg
    DSC_0037.jpg
    DSC_0032.jpg
    DSC_0042.jpg
    DSC_0079.jpg
    DSC_0080.jpg
    DSC_0091.jpg

  Giáo xứ tổ chức mừng đón Tết Trung Thu truyền thống cho các em thiếu nhi năm 2018.

   • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Trung Thu 2018 » Trung Thu 2018
    IMG_0457.JPG
    IMG_0458.JPG
    IMG_0459.JPG
    IMG_0461.JPG
    IMG_0462.JPG
    IMG_0464.JPG
    IMG_0300.JPG
    IMG_0298.JPG
    IMG_0297.JPG
    IMG_0292.JPG
    IMG_0295.JPG
    IMG_0285.JPG
    IMG_0301.JPG
    IMG_0302.JPG
    IMG_0303.JPG
    IMG_0305.JPG
    IMG_0306.JPG
    IMG_0308.JPG
    IMG_0310.JPG
    IMG_0311.JPG
    IMG_0312.JPG
    IMG_0313.JPG
    IMG_0314.JPG
    IMG_0322.JPG
    IMG_0323.JPG
    IMG_0326.JPG
    IMG_0328.JPG
    IMG_0329.JPG
    IMG_0331.JPG
    IMG_0332.JPG
    IMG_0333.JPG
    IMG_0335.JPG
    IMG_0337.JPG
    IMG_0338.JPG
    IMG_0339.JPG
    IMG_0340.JPG
    IMG_0342.JPG
    IMG_0343.JPG
    IMG_0344.JPG
    IMG_0346.JPG
    IMG_0347.JPG
    IMG_0348.JPG
    IMG_0349.JPG
    IMG_0350.JPG
    IMG_0351.JPG
    IMG_0352.JPG
    IMG_0353.JPG
    IMG_0355.JPG
    IMG_0356.JPG
    IMG_0357.JPG
    IMG_0358.JPG
    IMG_0359.JPG
    IMG_0361.JPG
    IMG_0362.JPG
    IMG_0364.JPG
    IMG_0365.JPG
    IMG_0366.JPG
    IMG_0367.JPG
    IMG_0368.JPG
    IMG_0369.JPG
    IMG_0371.JPG
    IMG_0372.JPG
    IMG_0373.JPG
    IMG_0374.JPG
    IMG_0375.JPG
    IMG_0376.JPG
    IMG_0377.JPG
    IMG_0379.JPG
    IMG_0381.JPG
    IMG_0384.JPG
    IMG_0386.JPG
    IMG_0388.JPG
    IMG_0389.JPG
    IMG_0390.JPG
    IMG_0391.JPG
    IMG_0393.JPG
    IMG_0398.JPG
    IMG_0400.JPG
    IMG_0401.JPG
    IMG_0402.JPG
    IMG_0404.JPG
    IMG_0405.JPG
    IMG_0406.JPG
    IMG_0407.JPG
    IMG_0412.JPG
    IMG_0416.JPG
    IMG_0420.JPG
    IMG_0423.JPG
    IMG_0426.JPG
    IMG_0429.JPG
    IMG_0433.JPG
    IMG_0438.JPG
    IMG_0441.JPG
    IMG_0430.JPG
    IMG_0432.JPG
    IMG_0435.JPG
    IMG_0437.JPG
    IMG_0442.JPG
    IMG_0443.JPG
    IMG_0445.JPG
    IMG_0446.JPG
    IMG_0447.JPG
    IMG_0449.JPG
    IMG_0450.JPG
    IMG_0451.JPG
    IMG_0414.JPG
    IMG_0415.JPG
    IMG_0417.JPG
    IMG_0418.JPG
    IMG_0422.JPG
    IMG_0424.JPG
    IMG_0425.JPG
    IMG_0452.JPG
    IMG_0453.JPG
    IMG_0455.JPG
    IMG_0457.JPG
    IMG_0458.JPG
    IMG_0459.JPG
    IMG_0461.JPG
    IMG_0462.JPG
    IMG_0464.JPG
    IMG_0300.JPG
    IMG_0298.JPG
    IMG_0297.JPG
    IMG_0292.JPG
    IMG_0295.JPG
    IMG_0285.JPG

  Ngày Hiệp Nhất của giáo xứ năm 2018: mọi thành phần dân Chúa hân hoan tề tựu dâng thánh lễ và tham gia các hoạt động vui chơi,ăn uống trong tinh thần hiệp nhất.

   • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Ngày Hiệp Nhất 2018 » Ngày Hiệp Nhất 2018
    IMG_6325.JPG
    IMG_6350.JPG
    IMG_6355.JPG
    IMG_6371.JPG
    IMG_6376.JPG
    IMG_6378.JPG
    IMG_0189.JPG
    IMG_0192.JPG
    IMG_0195.JPG
    IMG_0196.JPG
    IMG_0197.JPG
    IMG_0198.JPG
    IMG_0199.JPG
    IMG_0204.JPG
    IMG_0205.JPG
    IMG_0207.JPG
    IMG_0208.JPG
    IMG_0210.JPG
    IMG_0213.JPG
    IMG_0214.JPG
    IMG_0215.JPG
    IMG_0217.JPG
    IMG_0218.JPG
    IMG_0219.JPG
    IMG_0221.JPG
    IMG_0223.JPG
    IMG_0225.JPG
    IMG_0226.JPG
    IMG_0229.JPG
    IMG_0232.JPG
    IMG_0233.JPG
    IMG_0236.JPG
    IMG_0239.JPG
    IMG_0240.JPG
    IMG_0241.JPG
    IMG_0243.JPG
    IMG_0244.JPG
    IMG_0247.JPG
    IMG_0252.JPG
    IMG_0255.JPG
    IMG_0259.JPG
    IMG_0260.JPG
    IMG_0266.JPG
    IMG_0267.JPG
    IMG_0269.JPG
    IMG_0272.JPG
    IMG_0273.JPG
    IMG_0275.JPG
    IMG_0276.JPG
    IMG_0277.JPG
    IMG_0278.JPG
    DSC_0013.JPG
    DSC_0017.JPG
    DSC_0048.JPG
    DSC_0050.JPG
    DSC_0073.JPG
    DSC_0080.JPG
    DSC_0103.JPG
    DSC_0113.JPG
    DSC_0130.JPG
    DSC_0162.JPG
    DSC_0165.JPG
    DSC_0173.JPG
    DSC_0183.JPG
    DSC_0185.JPG
    DSC0150.JPG
    IMG_0444.JPG
    IMG_0452.JPG
    IMG_0456.JPG
    IMG_0467.JPG
    IMG_0469.JPG
    IMG_0475.JPG
    IMG_6129.JPG
    IMG_6140.JPG
    IMG_6147.JPG
    IMG_6151.JPG
    IMG_6160.JPG
    IMG_6162.JPG
    IMG_6171.JPG
    IMG_6176.JPG
    IMG_6182.JPG
    IMG_6208.JPG
    IMG_6214.JPG
    IMG_6218.JPG
    IMG_6228.JPG
    IMG_6250.JPG
    IMG_6271.JPG
    IMG_6292.JPG
    IMG_6298.JPG
    IMG_6307.JPG
    IMG_6325.JPG
    IMG_6350.JPG
    IMG_6355.JPG
    IMG_6371.JPG
    IMG_6376.JPG
    IMG_6378.JPG
    IMG_0189.JPG
    IMG_0192.JPG
    IMG_0195.JPG
    IMG_0196.JPG
    IMG_0197.JPG
    IMG_0198.JPG

  Thánh lễ và tiệc mừng lễ thánh Monica, bổn mạng Hội Hiền Mẫu của giáo xứ năm 2018.

   • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Hội Hiền Mẫu Mừng Bổn Mạng 2018 » Hội Hiền Mẫu Mừng Bổn Mạng 2018
    DSC_0092.JPG
    DSC_0099.JPG
    DSC_0111.JPG
    DSC_0113.JPG
    DSC_0118.JPG
    DSC_0121.JPG
    DSC_0899.JPG
    DSC_0905.JPG
    DSC_0908.JPG
    DSC_0909.JPG
    DSC_0911.JPG
    DSC_0913.JPG
    DSC_0925.JPG
    DSC_0927.JPG
    DSC_0932.JPG
    DSC_0934.JPG
    DSC_0939.JPG
    DSC_0942.JPG
    DSC_0946.JPG
    DSC_0951.JPG
    DSC_0954.JPG
    DSC_0960.JPG
    DSC_0967.JPG
    DSC_0972.JPG
    DSC_0976.JPG
    DSC_0979.JPG
    DSC_0981.JPG
    DSC_0982.JPG
    DSC_0990.JPG
    DSC_0993.JPG
    1.JPG
    DSC_0008.JPG
    DSC_0013.JPG
    DSC_0019.JPG
    DSC_0021.JPG
    DSC_0025.JPG
    DSC_0030.JPG
    DSC_0034.JPG
    DSC_0040.JPG
    DSC_0044.JPG
    DSC_0048.JPG
    DSC_0049.JPG
    DSC_0051.JPG
    DSC_0052.JPG
    DSC_0054.JPG
    DSC_0056.JPG
    DSC_0064.JPG
    DSC_0070.JPG
    DSC_0072.JPG
    DSC_0075.JPG
    DSC_0076.JPG
    DSC_0092.JPG
    DSC_0099.JPG
    DSC_0111.JPG
    DSC_0113.JPG
    DSC_0118.JPG
    DSC_0121.JPG
    DSC_0899.JPG
    DSC_0905.JPG
    DSC_0908.JPG
    DSC_0909.JPG
    DSC_0911.JPG
    DSC_0913.JPG

  Ngày Picnic tháng 9/2018 của các gia trưởng HGT cùng gia đình con cháu: cơ hội sinh hoạt vui chơi, ăn uống và quen biết nhau.

   • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Hoi Gia Truong Picnic 2018 » Hoi Gia Truong Picnic 2018
    IMG_0138.JPG
    IMG_0139.JPG
    IMG_0140.JPG
    IMG_0141.JPG
    IMG_0142.JPG
    IMG_0143.JPG
    IMG_0123.JPG
    IMG_0122.JPG
    IMG_0124.JPG
    IMG_0146.JPG
    IMG_0144.JPG
    IMG_0129.JPG
    IMG_0130.JPG
    IMG_0131.JPG
    IMG_0132.JPG
    IMG_0133.JPG
    IMG_0135.JPG
    IMG_0136.JPG
    IMG_0137.JPG
    IMG_0138.JPG
    IMG_0139.JPG
    IMG_0140.JPG
    IMG_0141.JPG
    IMG_0142.JPG
    IMG_0143.JPG
    IMG_0123.JPG
    IMG_0122.JPG
    IMG_0124.JPG
    IMG_0146.JPG
    IMG_0144.JPG
    IMG_0129.JPG

  Những hoạt động ráo riết chuẩn bị cho ngày Đại Hội Đức Mẹ La Vang 2018.

   • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Đại Hội Đức Mẹ La Vang Seattle 2018 » Đại Hội Đức Mẹ La Vang Seattle 2018
    DSC_0561.JPG
    DSC_0562.JPG
    IMG_0149.JPG
    IMG_0150.JPG
    20180724_205006.jpg
    20180714_135123.jpg
    20180714_135057_001.jpg
    20180714_135123.jpg
    2018071495151225.jpg
    2018071495152806.jpg
    2018071495152859.jpg
    DMLV2018_4.JPG
    DMLV2018_5.JPG
    DMLV2018_6.JPG
    DMLV2018_7.JPG
    DMLV2018_8.JPG
    DMLV2018_9.JPG
    DSC_0428.JPG
    DSC_0439.JPG
    DSC_0448.JPG
    DSC_0452.JPG
    DSC_0460.JPG
    DSC_0463.JPG
    DSC_0468.JPG
    DSC_0474.JPG
    DSC_0480.JPG
    20180712_190603.jpg
    20180724_205006.jpg
    20180724_205006.jpg
    20180724_205006.jpg
    DSC_0483.JPG
    DSC_0486.JPG
    DSC_0488.JPG
    DSC_0490.JPG
    DSC_0491.JPG
    DSC_0493.JPG
    DSC_0494.JPG
    DSC_0499.JPG
    DSC_0501.JPG
    DSC_0503.JPG
    DSC_0508.JPG
    DSC_0509.JPG
    DSC_0518.JPG
    DSC_0526.JPG
    DSC_0527.JPG
    DSC_0528.JPG
    DSC_0530.JPG
    DSC_0531.JPG
    DSC_0532.JPG
    DSC_0535.JPG
    DSC_0539.JPG
    DSC_0540.JPG
    DSC_0544.JPG
    DSC_0547.JPG
    DSC_0552.JPG
    DSC_0554.JPG
    DSC_0556.JPG
    DSC_0558.JPG
    DSC_0560.JPG
    DSC_0561.JPG
    DSC_0562.JPG
    IMG_0149.JPG
    IMG_0150.JPG
    20180724_205006.jpg
    20180714_135123.jpg
    20180714_135057_001.jpg
    20180714_135123.jpg
    2018071495151225.jpg
    2018071495152806.jpg
    2018071495152859.jpg
    DMLV2018_4.JPG

  Đại Hội Gia Trưởng và Hiền Mẫu Seattle kỳ 2/2018 tổ chức tại giáo xứ ĐMLĐ: thuyết giảng và hội thảo.

   • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Dai Hoi Gia Truong Hien Mau 2018 » Dai Hoi Gia Truong Hien Mau 2018
    DSC_0658.JPG
    DSC_0661.JPG
    DSC_0687.JPG
    DSC_0740.JPG
    IMG_9294.JPG
    IMG_9296.JPG
    DSC_0423.JPG
    DSC_0421.JPG
    DSC_0420.JPG
    DSC_0419.JPG
    DSC_0418.JPG
    DSC_0417.JPG
    DSC_0408.JPG
    DSC_0403.JPG
    DSC_0426.JPG
    DSC_0432.JPG
    DSC_0439.JPG
    DSC_0445.JPG
    DSC_0447.JPG
    DSC_0457.JPG
    DSC_0461.JPG
    DSC_0476.JPG
    DSC_0479.JPG
    DSC_0485.JPG
    DSC_0491.JPG
    DSC_0493.JPG
    DSC_0494.JPG
    DSC_0495.JPG
    DSC_0497.JPG
    DSC_0500.JPG
    DSC_0502.JPG
    DSC_0503.JPG
    DSC_0504.JPG
    DSC_0505.JPG
    DSC_0509.JPG
    DSC_0512.JPG
    DSC_0513.JPG
    DSC_0515.JPG
    DSC_0516.JPG
    DSC_0519.JPG
    DSC_0522.JPG
    DSC_0523.JPG
    DSC_0525.JPG
    DSC_0527.JPG
    DSC_0528.JPG
    DSC_0529.JPG
    DSC_0530.JPG
    DSC_0531.JPG
    DSC_0533.JPG
    DSC_0537.JPG
    DSC_0545.JPG
    DSC_0548.JPG
    DSC_0549.JPG
    DSC_0550.JPG
    DSC_0552.JPG
    DSC_0553.JPG
    DSC_0554.JPG
    DSC_0555.JPG
    DSC_0558.JPG
    DSC_0591.JPG
    DSC_0592.JPG
    DSC_0561.JPG
    DSC_0564.JPG
    DSC_0568.JPG
    DSC_0571.JPG
    DSC_0572.JPG
    DSC_0574.JPG
    DSC_0575.JPG
    DSC_0576.JPG
    DSC_0578.JPG
    DSC_0582.JPG
    DSC_0586.JPG
    DSC_0588.JPG
    DSC_0591.JPG
    DSC_0592.JPG
    DSC_0593.JPG
    DSC_0594.JPG
    DSC_0596.JPG
    DSC_0597.JPG
    DSC_0599.JPG
    DSC_0602.JPG
    DSC_0606.JPG
    DSC_0609.JPG
    DSC_0611.JPG
    DSC_0612.JPG
    DSC_0613.JPG
    DSC_0621.JPG
    DSC_0623.JPG
    DSC_0627.JPG
    DSC_0628.JPG
    DSC_0630.JPG
    DSC_0632.JPG
    DSC_0635.JPG
    DSC_0636.JPG
    DSC_0637.JPG
    IMG_9591.JPG
    DSC_0641.JPG
    DSC_0643.JPG
    DSC_0641.JPG
    DSC_0643.JPG
    DSC_0644.JPG
    DSC_0646.JPG
    DSC_0647.JPG
    DSC_0648.JPG
    DSC_0650.JPG
    DSC_0651.JPG
    DSC_0653.JPG
    DSC_0654.JPG
    DSC_0656.JPG
    DSC_0658.JPG
    DSC_0662.JPG
    DSC_0664.JPG
    DSC_0665.JPG
    DSC_0673.JPG
    DSC_0676.JPG
    DSC_0677.JPG
    DSC_0679.JPG
    DSC_0682.JPG
    DSC_0690.JPG
    DSC_0693.JPG
    DSC_0696.JPG
    DSC_0701.JPG
    DSC_0702.JPG
    DSC_0703.JPG
    DSC_0704.JPG
    DSC_0706.JPG
    DSC_0708.JPG
    DSC_0709.JPG
    DSC_0710.JPG
    DSC_0712.JPG
    DSC_0713.JPG
    DSC_0714.JPG
    DSC_0717.JPG
    DSC_0718.JPG
    DSC_0719.JPG
    DSC_0720.JPG
    DSC_0723.JPG
    DSC_0724.JPG
    DSC_0725.JPG
    DSC_0727.JPG
    DSC_0728.JPG
    DSC_0731.JPG
    DSC_0734.JPG
    DSC_0735.JPG
    DSC_0736.JPG
    DSC_0737.JPG
    DSC_0738.JPG
    DSC_0739.JPG
    DSC_0744.JPG
    DSC_0745.JPG
    DSC_0747.JPG
    DSC_0757.JPG
    DSC_0782.JPG
    DSC_0785.JPG
    DSC_0788.JPG
    DSC_0797.JPG
    DSC_0798.JPG
    DSC_0803.JPG
    DSC_0805.JPG
    IMG_4559.JPG
    IMG_4586.JPG
    IMG_4594.JPG
    IMG_4598.JPG
    IMG_4609.JPG
    IMG_4612.JPG
    IMG_4614.JPG
    IMG_4615.JPG
    IMG_8961.JPG
    IMG_8966.JPG
    IMG_9301.JPG
    IMG_9302.JPG
    IMG_9303.JPG
    IMG_9304.JPG
    IMG_9306.JPG
    IMG_9311.JPG
    IMG_9314.JPG
    IMG_9315.JPG
    IMG_9317.JPG
    IMG_9318.JPG
    IMG_9319.JPG
    IMG_9320.JPG
    IMG_9321.JPG
    IMG_9324.JPG
    IMG_9325.JPG
    IMG_9332.JPG
    IMG_9333.JPG
    IMG_9337.JPG
    IMG_9340.JPG
    IMG_9341.JPG
    IMG_9343.JPG
    IMG_9345.JPG
    IMG_9346.JPG
    IMG_9349.JPG
    IMG_9376.JPG
    IMG_9378.JPG
    IMG_9384.JPG
    IMG_9385.JPG
    IMG_9390.JPG
    IMG_9391.JPG
    IMG_9393.JPG
    IMG_9396.JPG
    IMG_9398.JPG
    IMG_9399.JPG
    IMG_9402.JPG
    IMG_9406.JPG
    IMG_9407.JPG
    IMG_9408.JPG
    IMG_9410.JPG
    IMG_9413.JPG
    IMG_9431.JPG
    IMG_9437.JPG
    IMG_9440.JPG
    IMG_9445.JPG
    IMG_9447.JPG
    IMG_9448.JPG
    IMG_9450.JPG
    IMG_9454.JPG
    IMG_9457.JPG
    IMG_9464.JPG
    IMG_9467.JPG
    IMG_9483.JPG
    IMG_9483.JPG
    IMG_9501.JPG
    IMG_9502.JPG
    IMG_9504.JPG
    IMG_9505.JPG
    IMG_9508.JPG
    IMG_9511.JPG
    IMG_9513.JPG
    IMG_9514.JPG
    IMG_9520.JPG
    IMG_9524.JPG
    IMG_9527.JPG
    IMG_9537.JPG
    IMG_9543.JPG
    IMG_9545.JPG
    IMG_9546.JPG
    IMG_9551.JPG
    IMG_9579.JPG
    IMG_9582.JPG
    IMG_9587.JPG
    IMG_9594.JPG
    IMG_9595.JPG
    IMG_9597.JPG
    IMG_9601.JPG
    IMG_9603.JPG
    IMG_9605.JPG
    IMG_9613.JPG
    IMG_9627.JPG
    20180311_190136.jpg
    20180317_102553.jpg
    DSC_0411.JPG
    20180311_190136.jpg
    20180317_102553.jpg
    DSC_0475.JPG
    DSC_0480.JPG
    DSC_0506.JPG
    DSC_0507.JPG
    DSC_0639.JPG
    DSC_0616.JPG
    DSC_0639.JPG
    DSC_0656.JPG
    DSC_0658.JPG
    DSC_0661.JPG
    DSC_0687.JPG
    DSC_0740.JPG
    IMG_9294.JPG
    IMG_9296.JPG
    DSC_0423.JPG
    DSC_0421.JPG
    DSC_0420.JPG
    DSC_0419.JPG
    DSC_0418.JPG
    DSC_0417.JPG
   • Diễn Nguyện- Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu Độ Nhân Loại (Những Ngày Cuối Cùng)- 8/2017

  Video Clip 1
  Video Clip 2
  Video Clip 3
  Video Clip 4
  Video Clip