Hình Ảnh

 

  • Hội Nhạc Thiên Quốc 2018.

 

  • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Hội Nhạc Thiên Quôc 2018 » Hội Nhạc Thiên Quôc 2018
   IMG_6626.jpg
   IMG_6631.jpg
   IMG_6633.jpg
   IMG_6638.jpg
   IMG_6643.jpg
   IMG_6645.jpg
   DSC_0037.jpg
   DSC_0032.jpg
   DSC_0042.jpg
   DSC_0079.jpg
   DSC_0080.jpg
   DSC_0091.jpg
   DSC_0105.jpg
   DSC_0106.jpg
   DSC_0114.jpg
   DSC_0123.jpg
   DSC_0124.jpg
   DSC_0129.jpg
   DSC_0137.jpg
   DSC_0155.jpg
   DSC_0158.jpg
   DSC_0167.jpg
   DSC_0172.jpg
   DSC_0193.jpg
   DSC_0202.jpg
   DSC_0212.jpg
   DSC_0225.jpg
   DSC_0227.jpg
   DSC_0227.jpg
   DSC_0229.jpg
   DSC_0236.jpg
   DSC_0247.jpg
   DSC_0254.jpg
   DSC_0258.jpg
   DSC_0271.jpg
   DSC_0275.jpg
   IMG_6493.jpg
   IMG_6497.jpg
   IMG_6498.jpg
   IMG_6505.jpg
   IMG_6507.jpg
   IMG_6511.jpg
   IMG_6523.jpg
   IMG_6528.jpg
   IMG_6529.jpg
   IMG_6532.jpg
   IMG_6536.jpg
   IMG_6540.jpg
   IMG_6544.jpg
   IMG_6555.jpg
   IMG_6564.jpg
   IMG_6577.jpg
   IMG_6585.jpg
   IMG_6589.jpg
   IMG_6591.jpg
   IMG_6593.jpg
   IMG_6596.jpg
   IMG_6604.jpg
   IMG_6607.jpg
   IMG_6611.jpg
   IMG_6613.jpg
   IMG_6616.jpg
   IMG_6626.jpg
   IMG_6631.jpg
   IMG_6633.jpg
   IMG_6638.jpg
   IMG_6643.jpg
   IMG_6645.jpg
   DSC_0037.jpg
   DSC_0032.jpg
   DSC_0042.jpg
   DSC_0079.jpg
   DSC_0080.jpg
   DSC_0091.jpg

Giáo xứ tổ chức mừng đón Tết Trung Thu truyền thống cho các em thiếu nhi năm 2018.

  • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Trung Thu 2018 » Trung Thu 2018
   IMG_0457.JPG
   IMG_0458.JPG
   IMG_0459.JPG
   IMG_0461.JPG
   IMG_0462.JPG
   IMG_0464.JPG
   IMG_0300.JPG
   IMG_0298.JPG
   IMG_0297.JPG
   IMG_0292.JPG
   IMG_0295.JPG
   IMG_0285.JPG
   IMG_0301.JPG
   IMG_0302.JPG
   IMG_0303.JPG
   IMG_0305.JPG
   IMG_0306.JPG
   IMG_0308.JPG
   IMG_0310.JPG
   IMG_0311.JPG
   IMG_0312.JPG
   IMG_0313.JPG
   IMG_0314.JPG
   IMG_0322.JPG
   IMG_0323.JPG
   IMG_0326.JPG
   IMG_0328.JPG
   IMG_0329.JPG
   IMG_0331.JPG
   IMG_0332.JPG
   IMG_0333.JPG
   IMG_0335.JPG
   IMG_0337.JPG
   IMG_0338.JPG
   IMG_0339.JPG
   IMG_0340.JPG
   IMG_0342.JPG
   IMG_0343.JPG
   IMG_0344.JPG
   IMG_0346.JPG
   IMG_0347.JPG
   IMG_0348.JPG
   IMG_0349.JPG
   IMG_0350.JPG
   IMG_0351.JPG
   IMG_0352.JPG
   IMG_0353.JPG
   IMG_0355.JPG
   IMG_0356.JPG
   IMG_0357.JPG
   IMG_0358.JPG
   IMG_0359.JPG
   IMG_0361.JPG
   IMG_0362.JPG
   IMG_0364.JPG
   IMG_0365.JPG
   IMG_0366.JPG
   IMG_0367.JPG
   IMG_0368.JPG
   IMG_0369.JPG
   IMG_0371.JPG
   IMG_0372.JPG
   IMG_0373.JPG
   IMG_0374.JPG
   IMG_0375.JPG
   IMG_0376.JPG
   IMG_0377.JPG
   IMG_0379.JPG
   IMG_0381.JPG
   IMG_0384.JPG
   IMG_0386.JPG
   IMG_0388.JPG
   IMG_0389.JPG
   IMG_0390.JPG
   IMG_0391.JPG
   IMG_0393.JPG
   IMG_0398.JPG
   IMG_0400.JPG
   IMG_0401.JPG
   IMG_0402.JPG
   IMG_0404.JPG
   IMG_0405.JPG
   IMG_0406.JPG
   IMG_0407.JPG
   IMG_0412.JPG
   IMG_0416.JPG
   IMG_0420.JPG
   IMG_0423.JPG
   IMG_0426.JPG
   IMG_0429.JPG
   IMG_0433.JPG
   IMG_0438.JPG
   IMG_0441.JPG
   IMG_0430.JPG
   IMG_0432.JPG
   IMG_0435.JPG
   IMG_0437.JPG
   IMG_0442.JPG
   IMG_0443.JPG
   IMG_0445.JPG
   IMG_0446.JPG
   IMG_0447.JPG
   IMG_0449.JPG
   IMG_0450.JPG
   IMG_0451.JPG
   IMG_0414.JPG
   IMG_0415.JPG
   IMG_0417.JPG
   IMG_0418.JPG
   IMG_0422.JPG
   IMG_0424.JPG
   IMG_0425.JPG
   IMG_0452.JPG
   IMG_0453.JPG
   IMG_0455.JPG
   IMG_0457.JPG
   IMG_0458.JPG
   IMG_0459.JPG
   IMG_0461.JPG
   IMG_0462.JPG
   IMG_0464.JPG
   IMG_0300.JPG
   IMG_0298.JPG
   IMG_0297.JPG
   IMG_0292.JPG
   IMG_0295.JPG
   IMG_0285.JPG

Ngày Hiệp Nhất của giáo xứ năm 2018: mọi thành phần dân Chúa hân hoan tề tựu dâng thánh lễ và tham gia các hoạt động vui chơi,ăn uống trong tinh thần hiệp nhất.

  • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Ngày Hiệp Nhất 2018 » Ngày Hiệp Nhất 2018
   IMG_6325.JPG
   IMG_6350.JPG
   IMG_6355.JPG
   IMG_6371.JPG
   IMG_6376.JPG
   IMG_6378.JPG
   IMG_0189.JPG
   IMG_0192.JPG
   IMG_0195.JPG
   IMG_0196.JPG
   IMG_0197.JPG
   IMG_0198.JPG
   IMG_0199.JPG
   IMG_0204.JPG
   IMG_0205.JPG
   IMG_0207.JPG
   IMG_0208.JPG
   IMG_0210.JPG
   IMG_0213.JPG
   IMG_0214.JPG
   IMG_0215.JPG
   IMG_0217.JPG
   IMG_0218.JPG
   IMG_0219.JPG
   IMG_0221.JPG
   IMG_0223.JPG
   IMG_0225.JPG
   IMG_0226.JPG
   IMG_0229.JPG
   IMG_0232.JPG
   IMG_0233.JPG
   IMG_0236.JPG
   IMG_0239.JPG
   IMG_0240.JPG
   IMG_0241.JPG
   IMG_0243.JPG
   IMG_0244.JPG
   IMG_0247.JPG
   IMG_0252.JPG
   IMG_0255.JPG
   IMG_0259.JPG
   IMG_0260.JPG
   IMG_0266.JPG
   IMG_0267.JPG
   IMG_0269.JPG
   IMG_0272.JPG
   IMG_0273.JPG
   IMG_0275.JPG
   IMG_0276.JPG
   IMG_0277.JPG
   IMG_0278.JPG
   DSC_0013.JPG
   DSC_0017.JPG
   DSC_0048.JPG
   DSC_0050.JPG
   DSC_0073.JPG
   DSC_0080.JPG
   DSC_0103.JPG
   DSC_0113.JPG
   DSC_0130.JPG
   DSC_0162.JPG
   DSC_0165.JPG
   DSC_0173.JPG
   DSC_0183.JPG
   DSC_0185.JPG
   DSC0150.JPG
   IMG_0444.JPG
   IMG_0452.JPG
   IMG_0456.JPG
   IMG_0467.JPG
   IMG_0469.JPG
   IMG_0475.JPG
   IMG_6129.JPG
   IMG_6140.JPG
   IMG_6147.JPG
   IMG_6151.JPG
   IMG_6160.JPG
   IMG_6162.JPG
   IMG_6171.JPG
   IMG_6176.JPG
   IMG_6182.JPG
   IMG_6208.JPG
   IMG_6214.JPG
   IMG_6218.JPG
   IMG_6228.JPG
   IMG_6250.JPG
   IMG_6271.JPG
   IMG_6292.JPG
   IMG_6298.JPG
   IMG_6307.JPG
   IMG_6325.JPG
   IMG_6350.JPG
   IMG_6355.JPG
   IMG_6371.JPG
   IMG_6376.JPG
   IMG_6378.JPG
   IMG_0189.JPG
   IMG_0192.JPG
   IMG_0195.JPG
   IMG_0196.JPG
   IMG_0197.JPG
   IMG_0198.JPG

Thánh lễ và tiệc mừng lễ thánh Monica, bổn mạng Hội Hiền Mẫu của giáo xứ năm 2018.

  • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Hội Hiền Mẫu Mừng Bổn Mạng 2018 » Hội Hiền Mẫu Mừng Bổn Mạng 2018
   DSC_0092.JPG
   DSC_0099.JPG
   DSC_0111.JPG
   DSC_0113.JPG
   DSC_0118.JPG
   DSC_0121.JPG
   DSC_0899.JPG
   DSC_0905.JPG
   DSC_0908.JPG
   DSC_0909.JPG
   DSC_0911.JPG
   DSC_0913.JPG
   DSC_0925.JPG
   DSC_0927.JPG
   DSC_0932.JPG
   DSC_0934.JPG
   DSC_0939.JPG
   DSC_0942.JPG
   DSC_0946.JPG
   DSC_0951.JPG
   DSC_0954.JPG
   DSC_0960.JPG
   DSC_0967.JPG
   DSC_0972.JPG
   DSC_0976.JPG
   DSC_0979.JPG
   DSC_0981.JPG
   DSC_0982.JPG
   DSC_0990.JPG
   DSC_0993.JPG
   1.JPG
   DSC_0008.JPG
   DSC_0013.JPG
   DSC_0019.JPG
   DSC_0021.JPG
   DSC_0025.JPG
   DSC_0030.JPG
   DSC_0034.JPG
   DSC_0040.JPG
   DSC_0044.JPG
   DSC_0048.JPG
   DSC_0049.JPG
   DSC_0051.JPG
   DSC_0052.JPG
   DSC_0054.JPG
   DSC_0056.JPG
   DSC_0064.JPG
   DSC_0070.JPG
   DSC_0072.JPG
   DSC_0075.JPG
   DSC_0076.JPG
   DSC_0092.JPG
   DSC_0099.JPG
   DSC_0111.JPG
   DSC_0113.JPG
   DSC_0118.JPG
   DSC_0121.JPG
   DSC_0899.JPG
   DSC_0905.JPG
   DSC_0908.JPG
   DSC_0909.JPG
   DSC_0911.JPG
   DSC_0913.JPG

Ngày Picnic tháng 9/2018 của các gia trưởng HGT cùng gia đình con cháu: cơ hội sinh hoạt vui chơi, ăn uống và quen biết nhau.

  • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Hoi Gia Truong Picnic 2018 » Hoi Gia Truong Picnic 2018
   IMG_0138.JPG
   IMG_0139.JPG
   IMG_0140.JPG
   IMG_0141.JPG
   IMG_0142.JPG
   IMG_0143.JPG
   IMG_0123.JPG
   IMG_0122.JPG
   IMG_0124.JPG
   IMG_0146.JPG
   IMG_0144.JPG
   IMG_0129.JPG
   IMG_0130.JPG
   IMG_0131.JPG
   IMG_0132.JPG
   IMG_0133.JPG
   IMG_0135.JPG
   IMG_0136.JPG
   IMG_0137.JPG
   IMG_0138.JPG
   IMG_0139.JPG
   IMG_0140.JPG
   IMG_0141.JPG
   IMG_0142.JPG
   IMG_0143.JPG
   IMG_0123.JPG
   IMG_0122.JPG
   IMG_0124.JPG
   IMG_0146.JPG
   IMG_0144.JPG
   IMG_0129.JPG

Những hoạt động ráo riết chuẩn bị cho ngày Đại Hội Đức Mẹ La Vang 2018.

  • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Đại Hội Đức Mẹ La Vang Seattle 2018 » Đại Hội Đức Mẹ La Vang Seattle 2018
   DSC_0561.JPG
   DSC_0562.JPG
   IMG_0149.JPG
   IMG_0150.JPG
   20180724_205006.jpg
   20180714_135123.jpg
   20180714_135057_001.jpg
   20180714_135123.jpg
   2018071495151225.jpg
   2018071495152806.jpg
   2018071495152859.jpg
   DMLV2018_4.JPG
   DMLV2018_5.JPG
   DMLV2018_6.JPG
   DMLV2018_7.JPG
   DMLV2018_8.JPG
   DMLV2018_9.JPG
   DSC_0428.JPG
   DSC_0439.JPG
   DSC_0448.JPG
   DSC_0452.JPG
   DSC_0460.JPG
   DSC_0463.JPG
   DSC_0468.JPG
   DSC_0474.JPG
   DSC_0480.JPG
   20180712_190603.jpg
   20180724_205006.jpg
   20180724_205006.jpg
   20180724_205006.jpg
   DSC_0483.JPG
   DSC_0486.JPG
   DSC_0488.JPG
   DSC_0490.JPG
   DSC_0491.JPG
   DSC_0493.JPG
   DSC_0494.JPG
   DSC_0499.JPG
   DSC_0501.JPG
   DSC_0503.JPG
   DSC_0508.JPG
   DSC_0509.JPG
   DSC_0518.JPG
   DSC_0526.JPG
   DSC_0527.JPG
   DSC_0528.JPG
   DSC_0530.JPG
   DSC_0531.JPG
   DSC_0532.JPG
   DSC_0535.JPG
   DSC_0539.JPG
   DSC_0540.JPG
   DSC_0544.JPG
   DSC_0547.JPG
   DSC_0552.JPG
   DSC_0554.JPG
   DSC_0556.JPG
   DSC_0558.JPG
   DSC_0560.JPG
   DSC_0561.JPG
   DSC_0562.JPG
   IMG_0149.JPG
   IMG_0150.JPG
   20180724_205006.jpg
   20180714_135123.jpg
   20180714_135057_001.jpg
   20180714_135123.jpg
   2018071495151225.jpg
   2018071495152806.jpg
   2018071495152859.jpg
   DMLV2018_4.JPG

Đại Hội Gia Trưởng và Hiền Mẫu Seattle kỳ 2/2018 tổ chức tại giáo xứ ĐMLĐ: thuyết giảng và hội thảo.

  • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Dai Hoi Gia Truong Hien Mau 2018 » Dai Hoi Gia Truong Hien Mau 2018
   DSC_0658.JPG
   DSC_0661.JPG
   DSC_0687.JPG
   DSC_0740.JPG
   IMG_9294.JPG
   IMG_9296.JPG
   DSC_0423.JPG
   DSC_0421.JPG
   DSC_0420.JPG
   DSC_0419.JPG
   DSC_0418.JPG
   DSC_0417.JPG
   DSC_0408.JPG
   DSC_0403.JPG
   DSC_0426.JPG
   DSC_0432.JPG
   DSC_0439.JPG
   DSC_0445.JPG
   DSC_0447.JPG
   DSC_0457.JPG
   DSC_0461.JPG
   DSC_0476.JPG
   DSC_0479.JPG
   DSC_0485.JPG
   DSC_0491.JPG
   DSC_0493.JPG
   DSC_0494.JPG
   DSC_0495.JPG
   DSC_0497.JPG
   DSC_0500.JPG
   DSC_0502.JPG
   DSC_0503.JPG
   DSC_0504.JPG
   DSC_0505.JPG
   DSC_0509.JPG
   DSC_0512.JPG
   DSC_0513.JPG
   DSC_0515.JPG
   DSC_0516.JPG
   DSC_0519.JPG
   DSC_0522.JPG
   DSC_0523.JPG
   DSC_0525.JPG
   DSC_0527.JPG
   DSC_0528.JPG
   DSC_0529.JPG
   DSC_0530.JPG
   DSC_0531.JPG
   DSC_0533.JPG
   DSC_0537.JPG
   DSC_0545.JPG
   DSC_0548.JPG
   DSC_0549.JPG
   DSC_0550.JPG
   DSC_0552.JPG
   DSC_0553.JPG
   DSC_0554.JPG
   DSC_0555.JPG
   DSC_0558.JPG
   DSC_0591.JPG
   DSC_0592.JPG
   DSC_0561.JPG
   DSC_0564.JPG
   DSC_0568.JPG
   DSC_0571.JPG
   DSC_0572.JPG
   DSC_0574.JPG
   DSC_0575.JPG
   DSC_0576.JPG
   DSC_0578.JPG
   DSC_0582.JPG
   DSC_0586.JPG
   DSC_0588.JPG
   DSC_0591.JPG
   DSC_0592.JPG
   DSC_0593.JPG
   DSC_0594.JPG
   DSC_0596.JPG
   DSC_0597.JPG
   DSC_0599.JPG
   DSC_0602.JPG
   DSC_0606.JPG
   DSC_0609.JPG
   DSC_0611.JPG
   DSC_0612.JPG
   DSC_0613.JPG
   DSC_0621.JPG
   DSC_0623.JPG
   DSC_0627.JPG
   DSC_0628.JPG
   DSC_0630.JPG
   DSC_0632.JPG
   DSC_0635.JPG
   DSC_0636.JPG
   DSC_0637.JPG
   IMG_9591.JPG
   DSC_0641.JPG
   DSC_0643.JPG
   DSC_0641.JPG
   DSC_0643.JPG
   DSC_0644.JPG
   DSC_0646.JPG
   DSC_0647.JPG
   DSC_0648.JPG
   DSC_0650.JPG
   DSC_0651.JPG
   DSC_0653.JPG
   DSC_0654.JPG
   DSC_0656.JPG
   DSC_0658.JPG
   DSC_0662.JPG
   DSC_0664.JPG
   DSC_0665.JPG
   DSC_0673.JPG
   DSC_0676.JPG
   DSC_0677.JPG
   DSC_0679.JPG
   DSC_0682.JPG
   DSC_0690.JPG
   DSC_0693.JPG
   DSC_0696.JPG
   DSC_0701.JPG
   DSC_0702.JPG
   DSC_0703.JPG
   DSC_0704.JPG
   DSC_0706.JPG
   DSC_0708.JPG
   DSC_0709.JPG
   DSC_0710.JPG
   DSC_0712.JPG
   DSC_0713.JPG
   DSC_0714.JPG
   DSC_0717.JPG
   DSC_0718.JPG
   DSC_0719.JPG
   DSC_0720.JPG
   DSC_0723.JPG
   DSC_0724.JPG
   DSC_0725.JPG
   DSC_0727.JPG
   DSC_0728.JPG
   DSC_0731.JPG
   DSC_0734.JPG
   DSC_0735.JPG
   DSC_0736.JPG
   DSC_0737.JPG
   DSC_0738.JPG
   DSC_0739.JPG
   DSC_0744.JPG
   DSC_0745.JPG
   DSC_0747.JPG
   DSC_0757.JPG
   DSC_0782.JPG
   DSC_0785.JPG
   DSC_0788.JPG
   DSC_0797.JPG
   DSC_0798.JPG
   DSC_0803.JPG
   DSC_0805.JPG
   IMG_4559.JPG
   IMG_4586.JPG
   IMG_4594.JPG
   IMG_4598.JPG
   IMG_4609.JPG
   IMG_4612.JPG
   IMG_4614.JPG
   IMG_4615.JPG
   IMG_8961.JPG
   IMG_8966.JPG
   IMG_9301.JPG
   IMG_9302.JPG
   IMG_9303.JPG
   IMG_9304.JPG
   IMG_9306.JPG
   IMG_9311.JPG
   IMG_9314.JPG
   IMG_9315.JPG
   IMG_9317.JPG
   IMG_9318.JPG
   IMG_9319.JPG
   IMG_9320.JPG
   IMG_9321.JPG
   IMG_9324.JPG
   IMG_9325.JPG
   IMG_9332.JPG
   IMG_9333.JPG
   IMG_9337.JPG
   IMG_9340.JPG
   IMG_9341.JPG
   IMG_9343.JPG
   IMG_9345.JPG
   IMG_9346.JPG
   IMG_9349.JPG
   IMG_9376.JPG
   IMG_9378.JPG
   IMG_9384.JPG
   IMG_9385.JPG
   IMG_9390.JPG
   IMG_9391.JPG
   IMG_9393.JPG
   IMG_9396.JPG
   IMG_9398.JPG
   IMG_9399.JPG
   IMG_9402.JPG
   IMG_9406.JPG
   IMG_9407.JPG
   IMG_9408.JPG
   IMG_9410.JPG
   IMG_9413.JPG
   IMG_9431.JPG
   IMG_9437.JPG
   IMG_9440.JPG
   IMG_9445.JPG
   IMG_9447.JPG
   IMG_9448.JPG
   IMG_9450.JPG
   IMG_9454.JPG
   IMG_9457.JPG
   IMG_9464.JPG
   IMG_9467.JPG
   IMG_9483.JPG
   IMG_9483.JPG
   IMG_9501.JPG
   IMG_9502.JPG
   IMG_9504.JPG
   IMG_9505.JPG
   IMG_9508.JPG
   IMG_9511.JPG
   IMG_9513.JPG
   IMG_9514.JPG
   IMG_9520.JPG
   IMG_9524.JPG
   IMG_9527.JPG
   IMG_9537.JPG
   IMG_9543.JPG
   IMG_9545.JPG
   IMG_9546.JPG
   IMG_9551.JPG
   IMG_9579.JPG
   IMG_9582.JPG
   IMG_9587.JPG
   IMG_9594.JPG
   IMG_9595.JPG
   IMG_9597.JPG
   IMG_9601.JPG
   IMG_9603.JPG
   IMG_9605.JPG
   IMG_9613.JPG
   IMG_9627.JPG
   20180311_190136.jpg
   20180317_102553.jpg
   DSC_0411.JPG
   20180311_190136.jpg
   20180317_102553.jpg
   DSC_0475.JPG
   DSC_0480.JPG
   DSC_0506.JPG
   DSC_0507.JPG
   DSC_0639.JPG
   DSC_0616.JPG
   DSC_0639.JPG
   DSC_0656.JPG
   DSC_0658.JPG
   DSC_0661.JPG
   DSC_0687.JPG
   DSC_0740.JPG
   IMG_9294.JPG
   IMG_9296.JPG
   DSC_0423.JPG
   DSC_0421.JPG
   DSC_0420.JPG
   DSC_0419.JPG
   DSC_0418.JPG
   DSC_0417.JPG
  • Diễn Nguyện- Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu Độ Nhân Loại (Những Ngày Cuối Cùng)- 8/2017

Video Clip 1
Video Clip 2
Video Clip 3
Video Clip 4
Video Clip 5
Video Clip 6