Tông Đồ Fatima

TIỂU SỬ ĐOÀN TÔNG ĐỒ FATIMA

 1. Thành lập: Năm 1985 do Cha Phan Hữu Hậu Và Cha Trần Đức Phương.
  • 1996 – 2003: Ông cố Giuse Hoàng Văn Lý và Maria Cao Thị Hoa phụ trách
  • Tháng 5 – 2003 đến 7-2013: Ông Antôn Nguyễn Thanh Bửu phụ trách.
 2. Tổng số hội viên hiện nay: 80
 3. Thời gian sinh hoạt: nhắc nhở tất cả đoàn viên dự :
  • Nhắc nhở tất cả đoàn viên đi tham dự thánh lễ mỗi thứ bảy đầu tháng lúc 9 giờ sáng
   1. Địa điểm: Nhà thờ các thánh Tử Đạo Việt Nam – Tukwila
   2. Sau lễ : ban điều hành Đoàn ở lại họp với Liên Đoàn.
 4. Bổn mạng: Mừng chung với Liên Đoàn ngày 07/10 hằng năm.
  • Đoàn có ý định chọn Bổn mạng riêng cho Đoàn ngày 13 tháng 5: Đức Mẹ Hiện ra ở Fatima.
 5. Mục đích, Tôn chỉ, Hoạt động của Hội:
  • Mục đích: truyền bá sứ điệp Fatima trong Cộng đồng Công giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ. Khuyến khích kêu gọi các Kitô hữu Tạn hiến cho Đức Mẹ; cải thiện đời sống, lần chuỗi Mân Côi và tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ.
  • Tôn chỉ: các đoàn viên qyu tụ dưới sự hướng dẫn của Cha Linh hướng của Cộng đoàn Giáo xứ để truyền bá sứ điệp Fatima cho mọi người trong các sinh hoạt.
  • Hoạt động:
   1. Đọc kinh dâng hiến ban mai có ý dâng các hy sinh trong bổn phận hằng ngày để cầu cho phần rỗi các linh hồn.
   2. Mỗi ngày đọc 1 chuỗi Mân Côi và suy niệm các Mầu nhiệm Mân côi để cầu cho hòa bình thế giới.
 • Mang áo Đức Mẹ Camelô như dấu chỉ tận hiến cho Đức Mẹ, để nhờ qua Mẹ đến với Chúa.
 1. Giữ trọn các ngày lễ thứ bảy đầu tháng để đền tạ trái tim Vô nhiễm nguyên tội Mẹ.
 2. Tích cực hoạt động và tham gia các tổ chức Tôn vinh thánh Mẫu.
 1. Điều kiện tham gia: trên 18 tuổi và thuộc gia đình công giáo.
 2. Ban điều hành:
  • Đoàn trưởng: Maria Nguyễn Thị Thu.
  • Đoàn phó: Phaolô Nguyễn Viết Lợi
  • Thư ký: Maria Nguyễn Thị Nhu
  • Thủ quỹ: Anna Nguyễn Thị Liên
  • Ban cố vấn: Ông Cố Giuse Hoàng Văn Lý, và Ông Cố Phaolô Đào Xuân Trinh.
  • Kỹ thuật: Gioan Baotixita Trần Văn A
 3. Quyền lợi:
  • Được thăm viếng khi lâm bệnh và có cầu nguyện cho bệnh nhân
  • Nếu qua đời, mỗi đoàn viên đọc 1 chuỗi.
  • Đoàn sẽ xin 1 lễ cho người quá cố.
  • Mỗi tối đoàn viên tới viếng xác, đọc kinh trong khi còn ở nhà quàn.
  • Có thể đọc kinh ở nhà hiếu, nếu họ đồng ý.
  • Khi vợ chồng, con cái, tứ thân phụ mẫu của đoàn viên qua đời, mỗi đoàn viên cũng đọc 1 chuỗi.
  • Tháng 11 các linh hồn, đoàn xin 1 lễ cho các linh hồn đoàn viên đã qua đời.
  • Hội viên không phải đóng bất cứ 1 lệ phí nào, quỹ của đoàn là do những nhà hảo tâm đóng góp.