Hội Gia Trưởng

Buổi Họp Đầu Tiên HGT
Hình Lưu Niệm Ngày Thành Lập HGT

Hội Gia Trưởng Thánh Giuse giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức được thành lập lúc 2 giờ chiều ngày Chúa Nhật 09 tháng 10 năm 2016, với sự hiện diện của cha chính xứ Phêrô Nguyễn Công Đức, và cha phó xứ Phanxicô Hồ Văn Mậu và cũng là cha linh giám của hội. Hội Gia Trưởng nhận Thánh Cả Giuse làm bổn mạng và đặt mọi sinh hoạt của hội dưới sự bảo trợ đặc biệt của Ngài. Châm ngôn sống và định hướng tông đồ của hội là:
Chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho thế gian” (Mt 5, 13-14).
Tôn chỉ của Hội Gia Trưởng Thánh Giuse dựa trên nền tảng đức tin Kitô giáo và giáo huấn của giáo hội với mục đích củng cố đức tin nơi mỗi cá nhân và gia đình trong giáo xứ hầu góp phần xây dựng giáo hội ngày càng phát triển.

Đại Hội Gia Trưởng & Hiền Mẫu Kỳ II – 2018 (Booklet)

Đại Hội Gia Trưởng & Hiền Mẫu Kỳ II – 2018 (Cover)