Hội Legio Marie

TIỂU SỬ CỦA TIỂU ĐỘI ĐỨC MẸ FATIMA

1. Ngày Thành Lập: ngày 17 tháng 04 năm 2007

2. Có Bao Nhiêu Người: 10 đội viên

3. Ngày/Giờ Sinh Hoat : 8:30 sáng mỗi Chúa Nhật

4. Ngày Mừng Bổn Mạng: ngày 13 tháng 05

5. Mục Đích Tôn Chỉ Hoạt Động Của Đoàn: đi thăm bệnh nhân

6. Điều Kiện Tham Gia: 1 tuần 2 giờ công tác

7. Trưởng Nhóm: Trần Thị Liên 206-356-2023
Phó: Nguyễn Thị Nhu 206-248-6964
Thư Ký: Đinh Sen

8. Hiện Nay Có Bao Nhiêu Người Sinh Hoạt: 10 đội viên và 3 tập sự