Đội Đức Bà Phù Hộ

TIỂU SỬ TIỂU ĐỘI ĐỨC BÀ PHÙ HỘ

1. Ngày Thành Lập: ngày 18 tháng 04 năm 1997

2. Có Bao Nhiêu Người: gồm 9 hội viên hoạt động , 35 hội viên tán trợ và 10 hội viên bảo trợ.

3. Ngày/Giờ Sinh Hoạt: Họp lúc 8:45 sáng mỗi Chúa Nhật

4. Ngày mừng Bổn Mạng: ngày 31 tháng 05

5. Mục Đích Tôn Chỉ Hoạt Động Của Hội:

Ø Thánh hóa hội viên bằng lời cầu nguyện

Ø Hội viên tích cực hoạt động công tác vào các công việc truyền giáo dưới sự lãnh đạo của giáo quyền với mục đích để cứu rỗi các linh hồn.

6. Điều Kiện Tham Gia:

Ø Legio mở cửa đón nhận mọi người công giáo gồm cả 2 phái Nam và Nữ, không phân biệt tuổi tác.

Ø Sống đạo thực hành theo đức tin

Ø Thực sự muốn làm việc tông đồ giáo dân theo công tác của Legio

Ø Sẵn sàng chu toàn mọi việc mà phận vụ hội viên đòi buộc.

Legio Mariae có 2 loại hội viên: Hội viên hoạt động và hội viên tán trợ

A. Nhiệm Vụ Hội Viên Hoạt Động:

– Tham gia buổi họp hàng tuần của Praesidium

– Đọc kinh Catena hàng ngày

– Làm công tác tích cực và thiết thực, được chỉ định hằng tuần của Praesidium.

– Triệt để giữ kín tất cả những gì đã được bàn cãi trong phiên họp hoặc đã biết được trong khi thi hành nhiệm vụ Legio

B. Nhiệm Vụ Hội Viên Tán Trợ:

– Hằng ngày phải đọc trọn bản kinh “Tesera” và lần hạt Mân Côi.

– Cầu Nguyện theo ý của Đức Mẹ

– Hàng năm vào tháng 3 dương lịch, phải dự Đại hội ACIES, lễ nghi chính của Legio để dâng mình cho Đức Mẹ.

– Ngày 1 tháng 1 hằng năm: mừng Bổn mạng Legio (Curia)

7. Thành Phần Ủy Viên:

Ø Trưởng Nhóm: Anna Nguyễn Thị Ngượi

Ø Phó: Maria Nguyễn Thị Mỹ

Ø Thư Ký: Maria Nguyễn Thị Thu

Ø Thủ Quỹ: Anna Lê Thị Hương

8. Hiện nay có 9 hội viên hoạt động