Ca Đoàn Lộ Đức

Vào những năm đầu thành lập cộng đoàn thánh Phêrô thuộc giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, vì giáo dân Việt Nam ít, nên không có thánh lễ chiều Chúa Nhật. Khoảng cuối năm 2011, số giáo dân tăng cao theo các chương trình nhập cư từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, cha Trần Hữu Lân quyết định thêm thánh lễ buổi chiều Chúa Nhật. Từ đó ca đoàn Đức Mẹ Lộ Đức được thành lập.